ICT
: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w:

Katalog szkoleń
Kurs przeznaczony jest dla osób, które będą odpowiedzialne za zarządzanie i konfigurację baz danych opartych na Microsoft SQL Server 2005.

Cena od osoby: (+48 22) 860 60 60
Cena od grupy: (+48 22) 860 60 60

Organizator:
Altkom
Forma prowadzonych zajęć: stacjonarne (wykład + warsztaty)
Poziom zaawansowania: zaawansowany
Programy wykorzystywane w trakcie szkolenia:
Dyplom/Certyfikat: Dyplom ukończenia kursu
Dodatkowe informacje:
Umiejętności zdobywane podczas kursu:
 • instalacja i konfiguracja SQL Server 2005
 • zarządzanie plikami baz danych
 • zarządzanie bezpieczeństwem
 • wykonywanie zadań administracyjnych
 • wykonywanie kopii bezpieczeństwa
 • odzyskiwanie bazy danych
 • monitorowanie serwera SQL
 • rozwiązywanie problemów w SQL serwerze
 • transferowanie danych
 • zarządzanie bezawaryjną pracą serwera.
Korzyści wynikające z ukończenia kursu :
Kurs przygotowuje słuchacza do egzaminu: 70-431 - Implementing and Maintaining Microsoft Server 2005. Egzamin ten jest wymagany dla ścieżki egzaminacyjnej Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) SQL Server 2005.
Czas trwania kursu :
21 godzin (3 dni)
Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:
Oczekujemy podstawowej wiedzy na temat systemu operacyjnego Windows i jego podstawowej funkcjonalności, umiejętności pisania zapytań przy pomocy Transact-SQL, tworzenia relacyjnych baz danych oraz podstawowej znajomości tworzenia baz danych.
Tematyka zajęć
 1. Instalacja i konfiguracja SQL Server 2005
  • przygotowanie do instalacji SQL serwera
  • instalowanie serwera SQL
  • zarządzanie instalacją serwera SQL.
 2. Tworzenie i zarządzanie bazami danych
  • planowanie baz danych
  • tworzenie schematu bazy danych
  • tworzenie bazy danych
  • zarządzanie bazami danych.
 3. Zarządzanie bezpieczeństwem
  • wstęp do bezpieczeństwa serwera SQL
  • zabezpieczanie serwera SQL
  • zabezpieczanie baz danych
  • implementacja szyfrowania danych.
 4. Odzyskiwania serwera po awarii
  • planowanie strategii kopii bezpieczeństwa
  • wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz danych
  • odzyskiwanie baz danych użytkownika z kopii bezpieczeństwa
  • odzyskiwanie danych przy pomocy pliku migawek (snapshots)
  • odzyskiwanie systemowych baz danych.
 5. Monitorowanie serwera SQL 2005
  • przeglądanie aktualnych działań użytkowników
  • używanie Monitora Systemu
  • używanie narzędzia SQL Server Profiler
  • używanie wyzwalaczy DDL (DDL Triggers)
  • używanie powiadamiania o zdarzeniach (Event Notifications).
 6. Transfer danych
  • omówienie SQL Server Integration Services (SSIS)
  • używanie SSIS
  • tworzenie pakietów SSIS
  • wdrażanie pakietów SSIS.
 7. Automatyzacja zadań administracyjnych
  • automatyzacja zadań administracyjnych w serwerze SQL 2005
  • konfigurowanie agenta SQL
  • tworzenie zadań i operatorów
  • tworzenie alertów
  • zarządzanie wieloma serwerami SQL
  • zarządzanie bezpieczeństwem agenta SQL.
 8. Zarządzanie bezawaryjną pracą serwera
  • wprowadzenie do bezawaryjnej pracy serwera SQL 2005
  • implementacja usług klastrowych
  • implementacja mirrorów baz danych
  • implementacja dostarczanie logów.
 9. Implementacja replikacji
  • tworzenie publikacji
  • tworzenie subskrypcji.
Kalendarium szkoleń :

Szkolenia polecane :
Szkolenia poprzedzające :