ICT
: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w:

Katalog szkoleń
Kurs jest przeznaczony dla administratorów, zajmujących się instalowaniem, konfigurowaniem i obsługą serwera SQL w sieci przedsiębiorstwa.

Cena od osoby: 2650 PLN
Cena od grupy: 0 PLN

Organizator:
Altkom
Forma prowadzonych zajęć: stacjonarne (wykład + warsztaty)
Poziom zaawansowania: zaawansowany
Programy wykorzystywane w trakcie szkolenia:
Dyplom/Certyfikat: Dyplom ukończenia kursu
Dodatkowe informacje:
Umiejętności zdobywane podczas kursu:

Administrowanie bazami danych w oparciu o MS SQL Server 2005

Znajomość zagadnień instalacji motoru, tworzenia, utrzymania i konserwacji baz danych

Replikacja baz danych.

Korzyści wynikające z ukończenia kursu :
 • administrowanie bazami danych w oparciu o MS SQL Server 2005
 • znajomość zagadnień instalacji motoru, tworzenia, utrzymania i konserwacji baz danych
 • replikacja baz danych.
Czas trwania kursu :
21 godzin (3 dni)
Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:
Posiadanie tytułu MCDBA lub równorzędnych umiejętności. Doświadczenie w administracji Microsoft SQL Server 7.0/ 2000. Znajomość zagadnień na Microsoft SQL Server 7.0/ 2000: architektura serwera i bazy danych, instalacja i konfiguracja, bezpieczeństwo bazy danych, tworzenie kopii zapasowej i odtwarzanie bazy danych, technologie serwera SQL służące zapewnieniu nieprzerwanej pracy, automatyzacja zadań, monitorowanie bazy danych i serwera, rozwiązywanie problemów, replikacja.
Tematyka zajęć
 1. Wprowadzenie do architektury serwera SQL 2005
  • zapoznanie się z komponentami serwera SQL 2005
  • zapoznanie się z nową funkcjonalnością wspierającą administrację serwera SQL 2005.
 2. Instalacja serwera SQL 2005
  • planowanie instalacji serwera SQL 2005
  • instalacja serwera SQL 2005.
 3. Narzędzia administracyjne serwera SQL 2005
  • wybór właściwych narzędzi do wykonywania zadań administracyjnych
  • wykorzystanie SQL Server Management Studio do zarządzania bazą danych
  • wykorzystanie SQL Server Computer Manager do zarządzani serwerem
  • wykorzystanie polecenia sqlcmd do wykonywania zapytań Transach-SQL z linii poleceń
  • wykorzystanie SQL Management Objects.
 4. Monitorowanie serwera SQL 2005
  • wykorzystanie SQL Profiler do monitorowania serwera
  • wykorzystanie trigerów DDL w odpowiedzi na zdarzenia DDL
  • wykorzystanie event notification do odpowiedzi na zdarzenia bazy danych
  • metadane SQL Serwera.
 5. Zarządzanie bazą danych i indeksami
  • zarządzanie indeksami w bazie danych SQL Serwer 2005
  • wykorzystanie Database Tuning Advisor
  • utrzymanie bazy danych SQL Serwer 2005.
 6. Zabezpieczanie SQL Serwer 2005
  • zrozumienie architektury zabezpieczeń serwera SQL 2005
  • zarządzanie uprawnieniami
  • wykorzystanie certyfikatów w SQL Serwer 2005.
 7. Odtwarzanie w przypadku awarii
  • zapoznanie się z ulepszeniami odtwarzania w przypadku awarii w SQL Serwer 2005
  • wykorzystanie snapshots bazy danych
  • wykonywanie operacji tworzenia kopii zapasowej i odtwarzania bazy danych.
 8. Zapewnienie ciągłej dostępności danych na SQL Serwer 2005
  • zapoznanie się z technologiami zawartymi w SQL Serwer 2005 zapewniającymi ciągłość dostępu do danych
  • zapoznanie się z koncepcjami mirroring-u bazy danych
  • konfiguracja mirroring-u bazy danych.
 9. Replikacja SQL Serwer 2005
  • zrozumienie zmian i ulepszeń procesu replikacji w SQL Serwer 2005
  • zapoznanie się z nowymi, dostępnymi typami replikacji w SQL Serwer 2005
  • konfiguracja replikacji w SQL Serwer 2005.
Kalendarium szkoleń :

24.07.2006, Katowice
18.09.2006, Warszawa
03.07.2006, Wrocław
02.08.2006, Łódź
26.07.2006, Kraków
11.09.2006, Poznań
18.09.2006, Katowice
05.07.2006, Łódź
07.08.2006, Poznań
13.09.2006, Wrocław
12.06.2006, Łódź
20.09.2006, Kraków
16.08.2006, Warszawa
03.07.2006, Poznań
17.07.2006, Warszawa
30.08.2006, Łódź
Szkolenia polecane :
Szkolenia poprzedzające :