ICT
: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w:

Katalog szkoleń
Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających administrować bazą danych oraz opiekować się aplikacjami pobierającymi dane zgromadzone na serwerze bazy danych Oracle. Szkolenie to wchodzi w skład cyklu zajęć organizowanych w związku z realizacją ścieżki DBA (Data Base Administrator) przygotowującej do zdania egzaminów na OCA i OCP.

Cena od osoby: 3000 PLN
Cena od grupy: 0 PLN

Organizator:
Altkom
Forma prowadzonych zajęć: stacjonarne (wykład + warsztaty)
Poziom zaawansowania: podstawowy
Programy wykorzystywane w trakcie szkolenia:
Oracle
Dyplom/Certyfikat: Dyplom ukończenia kursu
Dodatkowe informacje:
Umiejętności zdobywane podczas kursu:
 • umiejętność zarządzania serwerem, bazą danych i instancją Oracle
 • umiejętność posługiwania się językiem SQL w kontekście administracji bazą danych.
Korzyści wynikające z ukończenia kursu :
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności w tworzeniu zapytań w języku SQL w środowisku Oracle, formatowaniu wyników, itd. dodatkowo pozna budowę bazy danych, oraz zapozna się z zagadnieniami administracyjnymi. Szkolenie to jest jednym z elementów pozwalających przygotować się do egzaminu certyfikującego OCA.
Czas trwania kursu :
35 godzin (5 dni)
Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:
Wymagana jest wiedza z zakresu Oracle SQL 10g - podstawy SQL, PL/SQL. 
Tematyka zajęć
 1. Instrukcja select.
 2. Zastosowanie funkcji SQL'a.
 3. Funkcje analityczne.
 4. Język DML.
 5. Język DDL (create, alter, drop) budowanie fizycznej struktury bazy danych.
 6. Transakcje TCL (punkty zachowań, commit, rollback).
 7. Wykorzystanie obiektów bazodanowych: sekwencji, widoków, indeksów, synonimów linków bazodanowych do budowy i administrowania aplikacjami bazodanowymi.
 8. Kontekst aplikacji.
 9. Podstawowe tabele i widoki repozytorium Oracle 10XE.
 10. Grant, revoke przydzielanie i odbieranie uprawnień systemowych i obiektowych.
 11. Nowe funkcje flashback.
 12. Nowe polecenia programu SLQ*PLUS.
 13. Wprowadzenie do Oracle 10XE.
 14. System zarządzania bazą danych.
 15. środowisko pracy bazy danych.
 16. Oracle 10XE - architektura.
 17. Instalacja bazy danych Oracle 10g.
 18. Instancja a baza danych.
 19. Procesy użytkowników.
 20. Procesy serwera.
 21. Instancja Oracle.
 22. Globalny obszar systemowy SGA.
 23. Procesy drugoplanowe - niezbędne do poprawnej pracy instancji.
 24. Korzystanie ze słownika danych.
 25. Dynamiczne perspektywy wydajności.
 26. Architektura systemu Oracle 10XE - pliki bazy danych.
 27. Uruchamianie i zamykanie instancji bazy danych.
 28. Struktura bazy danych systemu Oracle.
 29. Rodzaje segmentów - segment tabeli.
 30. Rodzaje segmentów - indeks.
 31. Rodzaje segmentów - klaster.
 32. Struktura bazy danych - przestrzenie tabel.
 33. Pliki zarządzane przez Oracle.
 34. Współbieżność w systemie Oracle.
 35. Użytkownicy bazy danych w systemie Oracle.
 36. Zagadnienia bezpieczeństwa - autoryzacja przez plik haseł.
 37. Zagadnienia bezpieczeństwa - role.
 38. Role predefiniowane.
 39. Zagadnienia bezpieczeństwa-profile użytkownika.
 40. Zagadnienia bezpieczeństwa - monitorowanie pracy użytkowników.
 41. Zagadnienia bezpieczeństwa - opcje zaawansowane.
 42. Konfiguracja sieciowego procesu nasłuchu.
 43. Testowanie poprawności konfiguracji procesu nasłuchu.
 44. Jak usprawnić administrację?
 45. Zarządzanie bazą danych przy pomocy interface HTML.
 46. Export, import.
Kalendarium szkoleń :

Szkolenia polecane :
Szkolenia poprzedzające :