ICT
: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: Strona główna / Kategorie szkoleń / Inne aplikacje biznesowe

Katalog szkoleń
Dostępne szkolenia :
Cena od osoby: 750 PLN PLN
Organizator:
Centerpoint sp. z o.o.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat praktycznych zastosowań techniki  Mind Mapping i aplikacji MindManager na poszczególnych etapach cyklu życia projektu.
Szkolenie zatytułowane - "Business Mapping w Projektach" - jest przeznaczone na naukę wykorzystania map myśli w zarządzaniu projektami. Jak pokazują badania wykorzystanie techniki Mind Mapping w zarządzaniu projektem pozwala znacznie ograniczyć ryzyko niepowodzenia planowanych przedsięwzięć. Zastosowanie techniki Mind Mapping znacznie usprawnia etap inicjacji i planowania, pozwala optymalnie strukturyzować i raportować prace, umożliwia szybsze podejmowanie trafniejszych decyzji oraz prowadzi do znacznej oszczędności czasu.

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które pracują w zespołach projektowych, są odpowiedzialne za realizację projektów bądź ich części oraz dla wszystkich tych, którzy chcą poprawić efektywność pracy w swoich zespołach.

więcej

Cena od osoby: 750 PLN PLN
Organizator:
Centerpoint sp. z o.o.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat praktycznych zastosowań techniki  Mind Mapping i aplikacji MindManager w biznesie.
Szkolenie zatytułowane "Business Mapping w Zarządzaniu" poświęcone jest przedstawieniu techniki Mind Mapping i jej zastosowań oraz prezentacji aplikacji MindManager Pro 6 - nowoczesnego narzędzia wspierającego metodę nieliniowej analizy i zapisu informacji. Wykłady oraz liczne ćwiczenia pomogą uczestnikom w zastosowaniu map myśli w codziennej pracy, przez co poprawią ich efektywność.

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które pracują w zespołach projektowych, są odpowiedzialne za realizację projektów bądź ich części oraz dla wszystkich tych, którzy chcą poprawić efektywność pracy w swoich zespołach.

więcej

Cena od osoby: (22) 252 09 82
Organizator:
Centerpoint sp. z o.o.

Celem szkolenia jest wskazanie w jaki sposób zwiększyć kreatywność własną i współpracowników, tak by wydobyć gamę pomysłów niezbędnych do wykorzystania w marketingu jako inspirację.

Kreatywna praca jest jedną z tych rzeczy, które można zaoferować klientom nie musząc niczego tracić. Zaś kreatywny marketing sprawia, że produkt lub firma wyróżnia się na tle konkurencji.

więcej

Cena od osoby: (22) 252 09 82
Organizator:
Centerpoint sp. z o.o.

Celem szkolenia jest poznanie możliwości i sposobów wykorzystania MindManagera jako narzędzia do "mapowania strategii".

W trakcie szkolenia uczestnicy usystematyzują rozumienie pojęcia "STRATEGIA" oraz zapoznają się z BSC jako narzędziem definiowania i wdrażania strategii.

więcej

Cena od osoby: (22) 252 09 82
Organizator:
Centerpoint sp. z o.o.

Warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą wprowadzić metodę łańcucha krytycznego do planowania i realizacji projektów prowadzonych w firmie.

Warsztaty służą przygotowaniu wdrożenia metody CCPM. Firmy reprezentowane na warsztatach skorzystają ze specjalnej oferty programu szkoleniowo-doradczego, którego celem jest wdrożenie metody łańcucha krytycznego w konkretnym projekcie. 

Warsztaty przeznaczone są dla kierowników projektów, koordynatorów programów, osób odpowiedzialnych w organizacji za politykę projektową, kierowników zasobów oraz wszystkich tych, którzy są zainteresowani zwiększeniem efektywności prowadzonych projektów w zakresie budżetu i czasu realizacji.

Warsztaty prowadzone są przez certyfikowanego instruktora posiadającego duże doświadczenie projektowe, odpowiednie przygotowanie i doświadczenie dydaktyczne.
 

 

więcej

Cena od osoby: (22) 252 09 82
Organizator:
Centerpoint sp. z o.o.

Tematyka seminarium obejmuje te zagadnienia obszaru zarzadzania projektami, które są istotne z punktu widzenia osób pełniących w projektach rolę sponsorów i kreatorów polityki projektowej.
Doświadczenie wskazuje, że jakkolwiek sukces projektu zależy w znaczącej mierze od przyjętej metodologii zarządzania projektem, to czynnikiem krytycznym sukcesu wdrożenia okazuje się często właściwe zrozumienie znaczenia projektu dla organizacji wśród osób faktycznie delegujących zasoby do jego realizacji.

Seminarium dedykowane jest osobom pełniącym w projektach rolę decydentów i sponsorów, czyli osobom nie biorącym bezpośredniego udziału w pracach projektowych, ale mających strategiczną wizję projektów i rzeczywisty wpływ na kształtowanie polityki projektowej w firmie.

Seminarium prowadzi doświadczony Project Manager posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu projektów dużej skali

więcej

Cena od osoby: (22) 252 09 82
Organizator:
Centerpoint sp. z o.o.

Podstawowym celem szkolenia jest zaznajomienie słuchaczy ze szczegółowymi metodami i technikami zarządzania ryzykiem w metodologii PMI (Project Management Institute).
Poznanie i właściwe stosowanie technik identyfikowania, szacowania, monitorowania i przeciwdziałania ryzyku stanowi w dzisiejszych czasach jeden z kluczowych elementów sukcesu wdrożeń niezależnie od skali i środowiska projektu.

Kurs przeznaczony jest dla kierowników projektów oraz osób, które w ramach prac projektowych korzystać będą z narzędzi i technik zarządzania ryzykiem. Kurs jest bardzo przydatny dla decydentów i osób mających wpływ na kreowanie polityki projektowej organizacji.

Kurs prowadzony jest przez dwóch certyfikowanych szkoleniowców posiadających duże doświadczenie projektowe i odpowiednie przygotowanie dydaktyczne.

więcej