ICT
: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: Strona główna / Kategorie szkoleń / Ms Project

Katalog szkoleń
Dostępne szkolenia :
Cena od osoby: (22) 252 09 82
Organizator:
Centerpoint sp. z o.o.

Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie procesu definiowania projektu w jego fazie początkowej. Uczestnicy poznają zasady pracy w grupie, techniki organizowania wymiany myśli i prowadzenia dyskusji, a następnie zapoznają się ze sposobem organizowania i przeprowadzania Seminarium Definiującego Projekt (Project Definition Workshop).

Szkolenie skierowane jest głównie do kierowników projektów (Project Managers), ale jest także bardzo przydatne dla decydentów i tych członków kierownictwa firm, których decyzje mają wpływ na przeprowadzane projekty. Właściwe zdefiniowanie projektu, wyznaczenie odpowiednich kryteriów osiągnięcia celu oraz świadome przyjęcie określonych ról i podział odpowiedzialności stanowi jeden z krytycznych elementów sukcesu przedsięwzięcia.

W szkoleniu stosowane są wykłady teoretyczne, prezentacje oraz ćwiczenia praktyczne w grupach
z położeniem szczególnego nacisku na aktywność i kreatywność uczestników.

Kurs prowadzony jest przez certyfikowanego szkoleniowca posiadającego duże doświadczenie projektowe i wieloletnią praktykę w złożonych projektach dużej skali.

więcej

Cena od osoby: (22) 252 09 82
Organizator:
Centerpoint sp. z o.o.

Podstawowym celem szkolenia jest zaznajomienie słuchaczy z technikami opracowywania i wykorzystywania harmonogramu projektu jako jednego z podstawowych narzędzi w zarządzaniu projektami.

Kurs przeznaczony jest dla kierowników projektów oraz osób, które w ramach prac projektowych korzystać będą z narzędzi do tworzenia harmonogramu i śledzenia realizacji prac w projektach.

Kurs prowadzony jest przez dwóch certyfikowanych szkoleniowców posiadających duże doświadczenie projektowe i odpowiednie przygotowanie dydaktyczne.

więcej

Cena od osoby: 162 PLN
Organizator:
Quali - szkolenia i doradztwo

MS Project - program do zarządzania projektami firmy, opracowywania projektów, planów itp. Zarządzanie projektem umożliwia przewidywanie i kontrolowanie działań podejmowanych w firmie.

MsProject pomaga w następujących zadaniach:

  • Śledzeniu wszystkich zebranych informacji o wymaganiach dotyczących nakładu pracy, czasu i zasobów
  • Wizualizacji i prezentacji planu projektu w standardowych formatach, wykresach, diagramach
  • Ułożeniu spójnego i efektywnego harmonogramu zadań i pracy zasobów
  • Wymianie informacji o projekcie z innymi programami Office
  • Komunikacji z osobami odpowiedzialnymi za wykonanie poszczególnych części projektu i pozostałymi uczestnikami przy pozostawieniu kontroli w rękach menadżera projektu
  • Tworzenie harmonogramów, które uwzględniają takie efekty jak wpływ przesunięcia daty rozpoczęcia jednego zadania na wiele innych powiązanych zadań, dni wolne od pracy, różne godziny i stawki pracy poszczególnych osób.
  • Analizowanie ścieżek krytycznych, czy przeciążonych zasobów
więcej

Cena od osoby: 550 PLN PLN
Organizator:
Centerpoint sp. z o.o.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania oprogramowania MS Project w harmonogramowaniu i śledzeniu postępów projektu. Uczestnicy zapoznają się także z elementami teorii zarządzania projektami, które są niezbędne w efektywnym posługiwaniu się Microsoft Project.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają pewną wiedzę merytoryczną związaną z zarządzaniem projektami i pragną ją pogłębić w kierunku wykorzystania Microsoft Project w harmonogramowaniu i kontroli postępów projektu.

więcej

Cena od osoby: 1. 350 PLN PLN
Organizator:
Centerpoint sp. z o.o.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zaawansowanego wykorzystania aplikacji MS Project w harmonogramowaniu, zarządzaniu zasobami, śledzeniu postępu realizacji, raportach i analizie projektów. Uczestnicy zapoznają się także z elementami teorii zarządzania projektami, które są niezbędne w efektywnym wykorzystaniu Microsoft Project.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają pewną wiedzę merytoryczną związaną z zarządzaniem projektami, znają podstawy harmonogramowania w MS Projekti pragną pogłębić swoją wiedzę w kierunku wykorzystania Microsoft Project w harmonogramowaniu i kontroli realizacji projektów. 

Kurs prowadzony jest przez certyfikowanego instruktora posiadającego duże doświadczenie projektowe i odpowiednie przygotowanie dydaktyczne.

 

więcej

Cena od osoby: 550,00* PLN
Organizator:
Omni Training & Consulting

Tematem szkolenia jest efektywne zarządzanie projektem, planowanie, monitorowanie i raportowanie działań z wykorzystaniem programu MS Project.

więcej

Cena od osoby: 1.450 PLN
Organizator:
Centerpoint sp. z o.o.

Zbudowane wokół cyklu życia projektu 2-dniowe szkolenie omawia wszystkie zagadnienia związane z inicjacją, planowaniem, realizacją i zakończeniem projektu.

Szkolenie opisuje szczegółowo miejsce i rolę kierownika projektu w rzeczywistości projektowej współczesnych organizacji.
Podczas kursu szczególny nacisk kładziony jest na wiedzę praktyczną: stosowanie narzędzi projektowych, analizę case studies, pracę z dokumentacją projektową według metodologii PMI (Project Management Institute).

Kurs przeznaczony jest dla osób, które nie posiadają doświadczenia w zarządzaniu projektami, a będą pracować w zespołach projektowym lub będą odpowiedzialne za przeprowadzanie indywidualnych projektów lub podprojektów.

 

 

więcej

Cena od osoby: (22) 252 09 82
Organizator:
Centerpoint sp. z o.o.

                           

Kurs przeznaczony jest dla kierowników i koordynatorów projektów oraz dla osób, które posiadają już wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, ale są zainteresowane poznaniem nowego narzędzia, które usprawni planowanie i pozwoli sprawować efektywną kontrolę nad realizacją projektu.


Zarządzanie integracją projektu według Project Management Institute to obszar obejmujący procesy mające zapewnić odpowiednią koordynację różnych elementów projektu. Na zarządzanie integracją składa się tworzenie i koordynowanie planów projektu, ich realizacja i kontrola oraz zintegrowane zarządzanie zmianą. Dotychczas kierownik projektu poruszał się po tym obszarze intuicyjnie, starając się dostrzegać na czas zagrożenia i szanse, łączyć i koordynować różne elementy złożonej i zmiennej rzeczywistości projektowej. Stosowane dotąd narzędzia projektowe, jak wykresy Gantta, ścieżka krytyczna czy CCPM rejestrowały i prezentowały informację wyłącznie w sposób linowy. Jednak rzeczywistość projektu prawie nigdy nie odpowiada przyjętemu planowi. Konieczna jest stała i bieżąca kontrola oraz aktualizacje planu projektu w stosunku do planu bazowego zdefiniowanego w fazie inicjacji. Wymaga to stosowania technik i narzędzi, które pozwalają koordynować różne elementy projektu, na czas dostrzegać zagrożenia i szanse, rozwiązywać problemy i szybko wypracowywać skuteczne rozwiązania.

Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w zakresie stosowania narzędzi wspomagających zarządzanie projektem:

  • aplikacji MindManager X5 Pro (analiza jakościowa na etapie inicjacji i planowania)

  • aplikacji MS Project 2003 (zarządzanie zdefiniowanym projektem).


Warsztaty odbywają się z wykorzystaniem komputerów PC. Każdy uczestnik ma dostęp do własnej stacji roboczej. Techniki szkolenia: Prezentacja oprogramowania, ćwiczenia indywidualne i grupowe, analiza case studies, praca z dokumentacją projektową

więcej