: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / forum
Forum
Narzędzie do autodiagnozy, pozwala na szybką samoocenę kompetencji informatycznych osoby dokonującej autodiagnozy. Narzędzie pomaga w określeniu poziomu kompetencji i porównaniu go z zapotrzebowaniem związanym z zadaniami zawodowymi na danym stanowisku pracy. Dzięki temu możliwe jest powiązanie kompetencji informatycznych z obszarami biznesowymi, w których funkcjonuje osoba korzystająca z narzędzia.

Narzędzie inspirowane jest podziałem poziomów kompetencji informatycznych zaproponowanych w Europejskim Komputerowym Prawie Jazdy (ang. ECDL -- European Computer Driving Licence). Koncepcja ta posłużyła do opracowania badań poziomu kompetencji informatycznych pracowników przedsiębiorstw MŚP w Polsce. Na podstawie wyników badań, korzystając również z doświadczeń organizacji zajmujących się rozwojem kompetencji informatycznych Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Europie (m.in. Wielka Brytania, Finlandia, Hiszpania, Portugalia), opracowane zostało rozwiązanie stanowiące propozycję narzędzia edukacyjnego, ułatwiającego proces kształcenia ustawicznego.

Aby skorzystać z narzędzia, należy wypełnić kwestionariusz on-line. Pytania dotyczą wykorzystywania komputera oraz nowoczesnych technologii, a odpowiedzi pozwalają na określenie poziomu kompetencji informatycznych osoby korzystającej na narzędzia. Rezultaty autodiagnozy prezentowane są w sposób pisemny i graficzny.

Zapraszamy do korzystania z narzędzia!

http://wortal.wsb-nlu.edu.pl/ankieter/ict/