: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Wszystkie
PolskiAngielskiDefinicja
asciiasciiAmerykański Standardowy Kod do Wymiany Informacji: komputerowy kod opisany w normie ISO 646, zawierający 128 znaków alfanumerycznych i kontrolnych, każdy kodowany przez 7 bitów (8 łącznie z kontrolą cechy parzystości), stosowany do wymiany informacji między systemami komputerowymi.
ASCII"ASCII; American Standard Code for Information Interchange"Amerykański kod standardowy do wymiany informacji.
asemblerassemblerTranslator, który może asemblować.
asemblowaćassembleTłumaczyć z języka asemblerowego na język wynikowy.
asynchronicznyasynchronousDotyczy dwu lub więcej procesów, które nie zależą od wystąpienia szczególnego rodzaju zdarzeń, takich jak wspólne sygnały taktujące.
atrybutattributeWłaściwość obiektu zarządzanego lub asocjacji między stacjami OSI. Atrybut ma wartość.
atrybutattributeWłasność bitu.
atrybut audytuaudit attributeFragment informacji dotyczącej zdarzenia audytu bądź jednego z podmiotów lub obiektów uczestniczących w takim zdarzeniu.
atrybut (w poczcie elektronicznej)attribute (in electronic mail)Pozycja danych, która opisuje użytkownika lub listę dystrybucyjną, i która może być używana do zlokalizowania tego użytkownika lub listy w fizycznej lub organizacyjnej strukturze systemu obsługi wiadomości.
audyt systemu informatycznegocomputer system auditSprawdzanie procedur stosowanych w systemie przetwarzania danych w celu oceny ich skuteczności i poprawności oraz w celu zalecenia ulepszeń.
autoryzacjaauthorisationW systemach kart płatniczych proces, w którym wydawca karty lub działająca w jego imieniu jednostka rozliczająca zobowiązuje się przyjmującemu zapłatę kartą akceptantowi do przyjęcia i rozliczenia dokumentów transakcji, której dotyczy proces.
autoryzacjaauthorizationPrzyznanie praw, obejmujących zezwolenie na dostęp, oparte na prawach dostępu.
badanie zgodnościvalidationPrzeprowadzenie testów i ocen bezpieczeństwa w celu ustalenia zgodności ze specyfikacją i z wymaganiami systemu bezpieczeństwa.
bajtbyteCiąg składający się z pewnej liczby bitów, traktowany jako całość, zwykle reprezentujący znak lub część znaku.
bank danychdata bankZbiór baz danych, łącznie ze strukturą organizacyjną umożliwiającą rejestrację, przetwarzanie i rozpowszechnianie danych.
baza danychdatabaseStruktura złożona z danych, umożliwiająca odbieranie, przechowywanie i dostarczanie danych na żądanie wielu niezależnych użytkowników.
baza danychdatabaseZbiór danych zorganizowany zgodnie z pewną z góry ustaloną strukturą.
baza wiedzy"knowledge base; K-base; KB"Baza danych, która zawiera reguły wnioskowania oraz informacje dotyczące ludzkiego doświadczenia i umiejętności eksperta w dziedzinie.
bezpieczeństwo danych (2)data securityOchrona danych przed nieuprawnioną (przypadkową lub zamierzoną) modyfikacją, zniszczeniem lub ujawnieniem.
bezpieczeństwo informacjiinformation securitySystem informatyczny wraz z systemem bezpieczeństwa komunikacji, składającym się z wytycznych i procedur administracyjnych, przeznaczony do identyfikowania, nadzoru i ochrony informacji przed nieuprawnionym ujawnieniem.