: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Wszystkie
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 
PolskiAngielskiDefinicja
konfiguracjaconfigurationZestawienie systemów końcowych i systemów pośrednich, dołączonych do wspólnej podsieci, zdefiniowanych za pomocą przedstawienia typu systemu, adresów punktów dostępu do usług sieciowych (NSAP), stacji sieciowych (NE) oraz odpowiedniości pomiędzy systemami a adresami NSAP.
konfiguracjaconfigurationSposób w jaki sprzęt komputerowy i oprogramowanie systemu przetwarzania informacji są zorganizowane i wzajemnie połączone.
koniec ramkiPN-ISO/IEC 2382-9:1998 - 09.06.12Specjalny układ bitów lub specjalny sygnał wskazujący zakończenie ramki.
konkatenacjaconcatenationOperacja łączenia dwóch lub więcej łańcuchów znaków w określonym porządku, której wynikiem jest utworzenie jednego łańcucha o długości równej sumie długości łańcuchów znaków.
konkordancja (zastosowania komputerów)concordanceUporządkowany alfabetycznie wykaz form wyrazowych wydzielonych z tekstu, zawierający odsyłacz do źródła każdej pozycji, a także wybieralna porcja tekstu poprzedzająca daną formę wyrazową i następująca po niej.
konsolidowaćlinkPowiązać obiekty danych przez ustanowienie wskaźników połączeń lub wiązać części jednego lub większej liczby programów przez ustalenie łączy.
konstrukcja językowalanguage constructSyntaktycznie dopuszczalna część programu, która może być utworzona z jednej jednostki leksykalnej lub większej liczby jednostek leksykalnych według reguł języka programowania.
konstruktordeveloperOsoba lub organizacja wytwarzająca przedmiot oceny.
konstruowanieconstructionProces tworzenia przedmiotu oceny.
konsultacja (w sztucznej inteligencji)consultation (in artificial intelligence)Interakcyjna komunikacja pomiędzy systemem opartym na wiedzy a użytkownikiem poszukującym porady, zwykle składająca się z serii pytań i odpowiedzi.
kontekst domyślnydefault contextKontekst prezentacyjny, który zawsze jest znany usługodawcy prezentacyjnemu oraz dwóm usługobiorcom prezentacyjnym dla danego połączenia prezentacyjnego lub danego transferu jednostki danych. Jest to kontekst prezentacyjny, który zawsze odnosi się do parametrów danych użytkownika w prymitywach usługowych P-EXPEDITED-DATA. Odnosi się on do parametrów danych użytkownika w innych prymitywach usługowych tylko wtedy, gdy zdefiniowany zbiór kontekstów jest pusty.
kontekst dostępuaccess contextSpecyfikacja algorytmu określającego podzbiór informacji strukturalnej i informacji użytkownika w zawartości pliku podczas czytania tego pliku w celu przesłania go lub dostępu do niego.
kontekst korzeniaroot contextKontekst nazw dla wierzchołka, którego nazwa składa się z pustej sekwencji RDN.
kontekst nazwnaming contextCzęściowe poddrzewo DIT, które rozpoczyna się wierzchołkiem i rozszerza się w dół w kierunku wierzchołków ostatecznych i/lub nieostatecznych. Wierzchołki takie wyznaczają granice kontekstu nazw. Wierzchołki nieostateczne należące do tego obszaru oznaczają początek dalszych kontekstów nazw.
kontrola dostępuaccess controlZapobieganie nieuprawnionemu korzystaniu z zasobów, włącznie z zapobieganiem korzystania z zasobów w sposób nieuprawniony.
kontrola dostępuaccess controlZapobieganie przed nieuprawnionym użyciem zasobu, w tym także przed niewłaściwym sposobem użycia zasobów.
kontrola dualnadual controlProces wykorzystujący dwa oddzielne podmioty (zazwyczaj osoby), lub więcej, zgodnie działające w celu ochrony funkcji lub informacji wrażliwych, przy czym wszystkie podmioty są tak samo odpowiedzialne, co pociąga za sobą podział wiedzy o fizycznej lub logicznej ochronie parametrów bezpieczeństwa, przy czym żadna pojedyncza osoba nie jest w stanie uzyskać samodzielnie dostępu ani wykorzystać zasobów.
kontrola dublowania danychdouble-entry checkZatwierdzanie danych w celu określenia, czy te same wprowadzone dane nie zostały zapamiętane więcej niż raz.
kontrola przepływuflow controlStrategia ochrony zawartości obiektów informatycznych przed przesłaniem ich do obiektów o niewłaściwych poziomach bezpieczeństwa, bardziej restrykcyjna niż kontrola dostępu.
kontrola sensowności"plausibility check; reasonableness check"Zatwierdzanie danych w celu określenia, czy dane spełniają określone kryteria.
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]