: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Wszystkie
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 
PolskiAngielskiDefinicja
kontrola zgodnościconsistency checkZatwierdzanie danych w celu określenia, czy współzależne hasła spełniają wcześniej ustalone warunki.
kontrole wewnętrzneinternal controlsPlan organizacyjny i całokształt metod i konkretnych środków przyjętych w instytucji dla bezpieczeństwa jej zasobów, zapewnienia rzetelności i niezawodności informacji, zapewnienia zgodności ze stosowanymi prawami, regułami i wytycznymi oraz wspierania operacyjnej ekonomiczności i skuteczności.
kontrolny licznik zegarowywatchdog timerLicznik zegarowy monitorujący stan sygnału lub jednostki funkcjonalnej w związku z nieaktywnością bądź opóźnieniem odpowiedzi wykraczającym poza określony przedział czasu.
kontrolowany tryb bezpieczeństwacontrolled security modeTryb Działania, będący rodzajem wielopoziomowego trybu bezpieczeństwa, w którym bardziej ograniczone zaufanie ma sprzętowa i programowa baza systemu, z czego wynikają ograniczenia dotyczące poziomów klasyfikacji i poziomów zezwoleń, które mogą być obsługiwane.
konturcontourZbiór punktów, o tej samej wartości pewnego atrybutu, tworzących linię, która może służyć jako granica obszaru.
konwencjonalny proces drukuconventional printing processJeden z procesów drukarskich, wykorzystujący zwykle płyty drukarskie (lub cylindry) i mokrą farbę drukarską do tworzenia wielokrotnych obrazów na podłożu. Obejmuje litografię, typografię, fleksografię, fotograwiurę, sitodruk, odciskanie gorącą folią. Porównaj drukowanie na żądanie.
konwersjaconvertZmiana reprezentacji danych z jednej postaci na inną bez zmiany przenoszonej informacji.
konwersja tekstu na mowętext-to-speech conversionPrzekształcenie tekstu na wyjście mowy.
konwersja typutype corwersionPrzekształcenie przedstawienia wartości danych jednego typu danych w przedstawienie wartości danych innego typu danych, zwykle dokonywane dla uniknięcia niedopuszczalnego niedopasowania typu danych.
konwerter analogowo-cyfrowy"analog-to-digital converter; A/D converter; ADC"Jednostka funkcjonalna realizująca konwersję danych z reprezentacji analogowej na ich reprezentację cyfrową.
konwerter cyfrowo-analogowy"digital-to-analog converter; D/A converter; DAC"Jednostka funkcjonalna realizująca konwersję danych z reprezentacji cyfrowej na ich reprezentację analogową.
koń trojańskiTrojan horsePozornie nieszkodliwy program, zawierający algorytm złośliwy, który umożliwia nieuprawnione gromadzenie, fałszowanie lub niszczenie danych.
kopia nietrwałasoft copyPodlegająca zmianom informacja wyjściowa przedstawiona w formie akustycznej lub wizualnej.
kopia podręcznacache copyKopia pozycji (lub części pozycji), której zgodność z oryginałem jest utrzymywana za pomocą środków zdefiniowanych poza zakresem specyfikacji katalogu.
kopia pozycji (katalogu)entry copyInformacja powielona z pozycji katalogu.
kopia roboczadraft copyWstępna wersja dokumentu przygotowana do przejrzenia, zatwierdzenia lub zredagowania.
kopia trwałahard copy"Nie podlegająca dalszym zmianom kopia wyświetlanego obrazu, otrzymywana w jednostce wyjścia, takiej jak drukarka lub ploter; może być ona przenoszona."
kopiowanie podręcznecachingProces tworzenia kopii podręcznych. Proces ten jest zdefiniowany poza zakresem specyfikacji katalogu.
kopiowanie zapisu"skimming; bit copying"Proces (często również oszustwo) polegający na skopiowaniu zapisu danych z jednej karty identyfikacyjnej na inną.
koprocesorcoprocessorJednostka przetwarzająca, która rozszerza możliwości głównego procesora, ma bezpośredni dostęp do pamięci tego procesora i nie działa autonomicznie.
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]