: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Wszystkie
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 
PolskiAngielskiDefinicja
korektor gramatycznygrammar checkerOprogramowanie porównujące składnie tekstu z wbudowaną gramatyką, a następnie wskazujące sposoby wprowadzenia poprawek.
korektor ortograficzny"spelling checker; spellchecker"Program procesora tekstów, weryfikujący pisownie słów w tekście.
korektor stylustyle checkerOprogramowanie przeprowadzające korektę przez porównanie charakterystyki stylistycznej tekstu z wbudowanymi zasadami pisowni, a następnie wskazujące metody ulepszenia stylu.
korespondent nadawcysender's correspondentOddział nadawcy, lub inna instytucja finansowa, za której pośrednictwem nadawca będzie regulował płatności na rzecz odbiorcy bezpośrednio lub za pośrednictwem korespondenta odbiorcy bądź pośredniczącej rembursowej instytucji finansowej.
korespondent odbiorcyreceiver's correspondentOddział odbiorcy lub inna instytucja finansowa, w której środki pieniężne zostaną udostępnione odbiorcy.
korpus tekstu (inżynieria językowa)text corpusUsystematyzowany zbiór tekstów odczytywalnych komputerowo lub części tekstu przygotowanego, zakodowanego i przechowywanego w pamięci zgodnie ze z góry ustalonymi zasadami.
korygowanie błędówerror correctionProcedura matematyczna, która umożliwia wykrycie i naprawienie błędów.
korzeń (drzewa)rootJedyny węzeł drzewa, do którego nie wchodzą łuki. Ma on poziom zero.
korzeń pamięci plikówfilestore rootNiepowtarzalny obiekt w drzewie pamięci plików, który jest nadrzędny w stosunku do wszystkich innych obiektów tego drzewa.
kosztowa analiza ryzykacost-risk analysisOszacowanie kosztów potencjalnego ryzyka, straty lub naruszenia ochrony danych bez ich ochrony w stosunku do kosztów zapewnienia ochrony danych.
koziołkowanietumblingDynamiczne obrazowanie obrotów elementów obrazu wokół osi, której orientacja w przestrzeni zmienia się w sposób ciągły.
kreowanie obiektu zarządzanegoinstantiationProces tworzenia obiektu zarządzanego zgodnie z definicją klasy obiektów zarządzanych. Pojęcie umiejscowienia, w którym dla zarządzania stają się widoczne ukryte zasoby i które ogranicza zakres definicji zarządzanego obiektu.
kryptografiacryptographyDyscyplina, która obejmuje zasady, środki i metody przekształcania danych w celu ukrycia ich zawartości semantycznej, zapobiegania ich nieuprawnionemu wykorzystaniu lub zapobiegania ich niewykrywalnej modyfikacji.
kursorcursorPrzesuwalny, z reguły widoczny punkt odniesienia, który wskazuje wybraną pozycję w przestrzeni obrazowania, np. taką, do której będą wprowadzane następne dane.
lista liniowalinear listLista, której pozycje nie są listami.
lista powiązana"linked list; chained list"Lista, której pozycje mogą być rozproszone w urządzeniu pamięciowym, ale każda pozycja zawiera dane umożliwiające zlokalizowanie następnej pozycji.
lista produktów zalecanychevaluated products listUdokumentowany wykaz dostępnego, wiarygodnego sprzętu komputerowego i oprogramowania, które zostały ocenione pod kątem wiarygodnych kryteriów oceny systemów informatycznych.
lista symetryczna"symmetrical list; bidirectional list"Lista powiązana, której każda pozycja zawiera także dane umożliwiające zlokalizowanie pozycji poprzedzającej.
liśćleafWęzeł, z którego nie wychodzą żadne łuki.
liść drzewatree leafInstrukcja TTCN w drzewie lub podrzewie zachowywań się, po której nie ma określenia dalszego zachowywania się.
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]