: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Wszystkie
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 
PolskiAngielskiDefinicja
litera"letter; alphabetic character"Znak graficzny, który występując samodzielnie lub w połączeniu z innymi znakami, reprezentuje jedno pojęcie lub kilka pojęć języka pisanego, bądź jeden element lub kilka elementów dźwiękowych języka mówionego.
literałliteralJednostka leksykalna, która z syntaktycznego punktu widzenia, znaczy sama za siebie.
lokalna sieć komputerowa"local area network; LAN"Sieć komputerowa o ograniczonym zasięgu geograficznym, zlokalizowana u użytkownika.
łamanie stronypage breakFunkcja, która kończy drukowanie na stronie bieżącej i rozpoczyna drukowanie od góry następnej strony.
łańcuchstringSekwencja elementów tego samego rodzaju, rozważana jako całość.
łańcuch znakówcharacter stringSekwencja znaków, nie przerywana odstępami.
łańcuchowaniechainingTryb interakcji stosowany opcjonalnie przez DSA, która nie może sama zrealizować danej operacji. Ta DSA tworzy łańcuch poprzez przywołanie operacji innej DSA, a następnie przez przekazanie wyniku do pierwotnie żądającego.
łatwość użytkowaniaease of useAspekt oceny skuteczności przedmiotu oceny, polegający na stwierdzeniu, że nie może on zostać tak skonfigurowany, ani być użytkowany bez uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa, aby administrator lub użytkownik końcowy był w uzasadniony sposób przekonany, że jest bezpieczny.
łącze"link; linkage"Część programu, często pojedynczy rozkaz lub adres, przekazujący sterowanie i być może parametry pomiędzy oddzielnymi modułami tego programu.
łącze danychdata linkTe części obu urządzeń końcowych danych, którymi steruje protokół wraz z łączącym je łączem transmisji danych i które razem umożliwiają przesyłanie danych.
łącze interfejsowe do medium (transmisyjnego)"medium interface connector; MIC"Złącze w lokalnej sieci komputerowej, używane do przyłączenia stanowiska danych do jednostki sprzęgającej magistrali głównej, kabla magistrali głównej lub kabla dołączeniowego.
łącze transmisji danychdata circuitPara skojarzonych kanałów transmisyjnych, umożliwiających dwukierunkową transmisję danych.
łączenie dokumentówdocument mergeFunkcja procesora tekstu, która umożliwia użytkownikowi tworzenie dokumentu z uprzednio zapamiętanych dokumentów lub części dokumentów.
łączenie (w językach programowania)connection (in programming languages)Technika, która umożliwia wzajemne oddziaływanie pomiędzy modułami, szczególnie pomiędzy instrukcjami wywołania procedury i procedurami asynchronicznymi.
łączenie (w poczcie elektronicznej)joining (in electronic mail)Zdarzenie przekazywania, w którym agent przesyłania wiadomości łączy kilka wystąpień tej samej wiadomości lub sondy, lub kilka raportów dotyczących tej samej wiadomości lub sondy.
magistralahighwayW systemie komputerowym sterowania procesem środki łączące, występujące miedzy systemem komputerowym a systemem interfejsu z procesem.
magistralabusWspólna droga, wzdłuż której przechodzą sygnały od jednego z kilku możliwych źródeł do jednego lub kilku miejsc przeznaczenia.
mające związek z bezpieczeństwemsecurity relevantWszystko to co nie realizuje bezpośrednio funkcji bezpieczeństwa, ale co powinno działać poprawnie w przedmiocie oceny.
makroasemblermacroassemblerAsembler zawierający lub wykonujący funkcje makrogeneratora.
makrodefinicjamacrodefinitionPredefiniowana sekwencja poleceń, instrukcji lub rozkazów, która zastępuje każdy korespondujący z nią odnośny makrorozkaz lub makrowywołanie.
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]