: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Wszystkie
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 
PolskiAngielskiDefinicja
makrogeneratormacrogeneratorModuł, będący często częścią asemblera lub kompilatora, zastępujący każdy makrorozkaz lub wywołanie makra w programie źródłowym odpowiednim kodem zgodnie z odpowiadającą mu makrodefinicją.
makrojęzyk (1)macrolanguage (1)Język programowania przeznaczony do definiowania makrodefinicji i makrorozkazów.
mapa bitowa"bitmap; bitplane"Dwuwymiarowa tablica bitów, wskazujących na występowanie lub brak pewnego atrybutu.
mapa kolorówcolor mapZbiór wartości kolorów używanych podczas przekształcania wartości pikseli na kolory aktualnie obrazowane.
mapa ładowaniaload mapWygenerowana komputerowo lista, która identyfikuje miejsca pamięci lub rozmiary wszystkich, lub wybranych części programów, lub danych rezydujących w pamięci.
mapa pikselowapixel mapDwuwymiarowa tablica wartości pikseli.
mapa samoorganizująca się"self-organizing map; SOM; self-organizing feature map; SOFM; Kohonen map"Sieć samoorganizująca się złożona z warstwy wyjściowej, zwykle dwuwymiarowej, połączonej zupełnie z węzłami źródłowymi, wykorzystująca uczenie się konkurencyjne.
maskaradamasqueradeUdawanie przez jednostkę, że jest inną jednostką w celu uzyskania nieuprawnionego dostępu.
maszyna wirtualna"virtual machine ;VM"Wirtualny system przetwarzania danych, który wydaje się być wyłącznie w gestii określonego użytkownika, jednak jego funkcje są realizowane w wyniku wspólnego wykorzystania zasobów rzeczywistego systemu przetwarzania danych.
mechanizm uwierzytelnianiaauthentication mechanismSpecyfikacja zbioru reguł funkcji uwierzytelniania do definiowania, przetwarzania i przesyłania wartości uwierzytelniania.
mechanizmy krytyczne bezpieczeństwasecurity critical mechanismsMechanizmy bezpieczeństwa, których właściwe działanie jest konieczne do zapewnienia realizacji polityki bezpieczeństwa.
menumenuLista opcji obrazowanych użytkownikowi przez system przetwarzania danych, z której użytkownik może wybrać akcję, w celu jej zainicjowania.
menu głosowe"voice menu; spoken menu"Menu oferujące użytkownikowi wybór ze zbioru mówionych opcji.
menu rozwijanepull-down menuMenu pojawiające się poniżej paska menu po wybraniu przez użytkownika nazwy lub ikony z paska menu.
metajęzykmetalanguageJęzyk służący do określania pewnych lub wszystkich aspektów innego języka, w tym, być może, siebie samego.
metaplik grafiki komputerowej"Computer Graphics Metafile; CGM"Znormalizowany format pliku, zwany metaplikiem, dogodny do przechowywania oraz przesyłania danych opisujących obraz, które są wykorzystywane przy tworzeniu obrazu.
metaregułametaruleReguła, która opisuje warunki, kolejność i sposób w jaki zaleca się stosowanie innej reguły lub ustalonego zbioru reguł.
metawiedzametaknowledgeWiedza o strukturze i użytkowaniu wiedzy oraz o sterowaniu nią.
metoda dostępuaccess methodTechnika użytkowania danych, wykorzystania pamięci w celu czytania lub zapisu danych, lub wykorzystania kanału wejścia-wyjścia do transferu danych.
metoda prób i błędówgenerate-and-testRozwiązywanie problemu oparte na generowaniu możliwych rozwiązań i eliminowaniu, przez obcinanie, tych rozwiązań, które nie spełniają danych kryteriów.
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]