: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Wszystkie
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 
PolskiAngielskiDefinicja
metoda środków i celów"means-ends analysis; means-end analysis"Rozwiązywanie problemu, w którym na każdym etapie poszukuje się operacji maksymalnie zmniejszających różnicę pomiędzy stanem bieżącym a znanym stanem docelowym.
metoda (w językach programowania)method (in programming languages)Operacja, którą obiekt wykonuje po otrzymaniu komunikatu.
migotanieblinkingWprowadzane celowo okresowe zmiany intensywności jednego lub kilku elementów obrazu.
milion operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę"MFLOPS; megaflops"Jednostka miary szybkości przetwarzania wynosząca jeden milion operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę.
milion rozkazów na sekundę"MIPS; millions of instructions per second"Jednostka miary szybkości przetwarzania wynosząca jeden milion rozkazów na sekundę.
model sieci neuronowejneural-network modelAbstrakcyjny model sieci neuronowej, który może być symulowany przez oprogramowanie bądź zaimplementowany jako neurokomputer.
modelowanie geometrycznegeometric modelingTechnika modelowania, która służy do odwzorowania w komputerze trójwymiarowych kształtów w postaci pozwalającej na manipulowanie nimi.
modelowanie metodą elementów skończonychfinite-element modelingTworzenie w systemie przetwarzania danych modelu matematycznego reprezentującego projektowaną część mechaniczną lub konstrukcję fizyczną, do analizy metodą elementów skończonych.
modelowanie pełnesolid modelingTrójwymiarowe modelowanie geometryczne, którego celem jest pełna charakterystyka obiektu poprzez przedstawienie zarówno jego wewnętrznej struktury, jak i zewnętrznych kształtów.
modelowanie powierzchnisurfacing surface modelingTworzenie modelu matematycznego, reprezentującego powierzchnie obiektów, z wykorzystaniem systemu przetwarzania danych.
modelowanie poznawczecognitive modelingModelowanie ludzkiego postrzegania, akcji, pamięci i rozumowania w terminach przetwarzania informacji.
modularnośćmodularityMiara stopnia, w jakim program jest złożony z modułów, tak aby zmiana w jednym module miała minimalny wpływ na inne moduły.
monitor graficznygraphic monitorJednostka funkcjonalna, śledząca i zapisująca wybrane działania wewnątrz systemu przetwarzania danych do analizy i wyświetlająca te obrazy w dwuwymiarowym trybie graficznym.
monitor (w językach programowania)monitor (in programming languages)Współdzielony obiekt danych wraz ze zbiorem operacji, mogących manipulować obiektem danych w celu sterowania żądaniami dotyczącymi zasobów lub dostępu do zasobów, które są do dyspozycji procesów równoległych, ale tylko dla jednego procesu naraz.
motor wnioskowaniainference engineModuł systemu eksperckiego, który stosuje reguły rozumowania w celu wyciągania wniosków na podstawie reprezentacji informacji przechowywanych w bazie wiedzy.
mowaspeechWzorce głosowe w danym języku naturalnym lub sygnały akustyczne symulujące takie wzorce.
mowa syntetyczna"artificial speech; synthetic speech"Mowa generowana przez jednostkę funkcjonalną.
multipleksermultiplexerUrządzenie przyjmujące kilka sygnałów wejściowych i łączące je w jeden sygnał wyjściowy w taki sposób, że każdy z sygnałów wejściowych może zostać odtworzony.
multiprocessormultiprocessorKomputer mający w swoim składzie dwa lub więcej procesory centralne, które maja wspólny dostęp do pamięci operacyjnej.
myszmouseRęcznie obsługiwane urządzenie wskazujące, działające na zasadzie przesuwania go po powierzchni innej niż powierzchnia obrazowania.
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]