: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Wszystkie
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 
PolskiAngielskiDefinicja
nabywcaacquirerInstytucja finansowa (lub działający w jej imieniu agent), która nabywa dokumenty potwierdzające zawarcie transakcji kartowej od akceptanta lub urządzenia akceptującego oraz prowadzi rozliczenia z systemem kartowym.
nadużycie komputerowe (1)computer abuseNieuprawnione działanie, rozmyślne lub spowodowane zaniedbaniem, które oddziałuje lub dotyczy bezpieczeństwa systemu informatycznego w systemie przetwarzania danych.
nazwa domeny administracyjnejadministration domain nameAtrybut identyfikujący administracyjną domenę zarządzania odnoszącą się do kraju.
nazwa domeny najwyższego poziomutop-level domain nameAtrybut adresu O/R identyfikujący najwyższy poziom hierarchii w strukturze geograficznej lub organizacyjnej systemu obsługi wiadomości.
nazwa domeny prywatnejprivate domain nameAtrybut identyfikujący prywatną domenę zarządzania, odnoszącą się do kraju lub do administracyjnej domeny zarządzania.
nazwa i adres beneficjentabeneficiary name and addressIdentyfikacja beneficjenta poprzez podanie nazwy i adresu na tyle szczegółowo, by zapewnić pozytywną jego identyfikację.
nazwa i adres instytucji finansowej beneficjentabeneficiary's financial institution name and addressIdentyfikacja instytucji finansowej beneficjenta poprzez podanie nazwy i adresu na tyle szczegółowo, by zapewnić pozytywną jej identyfikację.
nazwa i adres instytucji finansowej strony inicjującejoriginator's financial institution name and addressIdentyfikacja instytucji finansowej strony inicjującej poprzez podanie nazwy i adresu na tyle szczegółowo, by zapewnić pozytywną jej identyfikację.
negocjowanienegotiationProces, w którym dwa SPM uzgadniają wspólny zbiór jednostek funkcjonalnych, wartości protokołu oraz inicjalne ustawienie osiągalnych znaczników.
neurokomputer"neurocomputer; neural komputer"Specjalistyczny komputer zaprojektowany jako sieć neuronowa.
neuron ukrytyhidden neuronSztuczny neuron, który nie komunikuje się bezpośrednio z układami zewnętrznymi.
neuron wejściowyinput neuronSztuczny neuron, który otrzymuje sygnały z zewnętrznych źródeł.
neuron widocznyvisible neuronSztuczny neuron, który komunikuje się z układami zewnętrznymi bezpośrednio.
neuron wyjściowyoutput neuronSztuczny neuron, który przesyła sygnały do układu zewnętrznego.
niesprzecznośćconsistencyWłaściwość zbioru powiązanych operacji lub jednostki zadania, taka, że operacje (tej jednostki), jeśli są wykonywane w całości, są wykonywane dokładnie, bezbłędnie i poprawnie względem semantyki aplikacji. Dane powierzone transakcji są przekształcane ze stanu niesprzecznego do stanu niesprzecznego.
niezależny od komputeramachine-independentDotyczy oprogramowania, które nie opiera się na unikalnych właściwościach określonego rodzaju komputera i dlatego może być wykonywane na komputerach więcej niż jednego rodzaju.
notacjanotationZestaw symboli i reguł ich stosowania do reprezentacji danych.
notacja binarnabinary notationNotacja, w której używa się dwóch różnych znaków, zwykle cyfr O i 1.
notacja dziesiętnadecimal notationNotacja, w której używa się dziesięciu różnych znaków, zwykle cyfr dziesiętnych.
obcinanie"pruning; cut-off"Technika optymalizacji rozwiązywania problemu, która polega na ignorowaniu jednej lub większej liczby gałęzi w drzewie przeszukiwania.
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]