: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Wszystkie
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 
PolskiAngielskiDefinicja
obiekt (w językach programowania)object (in programming languages)Zbiór operacji oraz danych, które zapamiętują i zachowują wynik operacji.
obraz cyfrowydigitized imageReprezentacja cyfrowa, na podstawie, której może być generowany obraz.
obraz (w grafice komputerowej)"display image; image (in computer graphics)"Zbiór elementów obrazu, prezentowanych jednocześnie na powierzchni obrazowania w dowolnej chwili.
obraz (w językach programowania)picture (in programming languages)Konstrukcja językowa, która opisuje format obiektów danych typu łańcuchowego za pomocą modelu w postaci literału znakowego.
obrót (w grafice komputerowej)rotation (in computer graphics)Zmiana elementów obrazu przedstawiająca obrót obiektu wokół ustalonej osi.
obserwowany wynik testuobserved test outcomeSekwencja zdarzeń testowych wraz z będącymi z nią w asocjacji danymi i wartościami parametrów, zachodzących podczas wykonywania wyspecyfikowanego sparametryzowanego egzemplarza testu do wykonania.
obsługamaintenanceZestaw działań przewidzianych do utrzymania jednostki funkcjonalnej w stanie, lub przywrócenia jej do stanu, w którym może wykonywać wymaganą funkcję.
obsługa wiadomościmessage handlingZadanie rozproszonego przetwarzania informacji, które integruje wewnętrznie powiązane podzadania przesyłania wiadomości i zapamiętywania wiadomości.
obsłużyć (wyjątek)to handle (an exception)Podjąć bezpośrednią akcję w wyniku pojawienia się wyjątku.
obszar bezpieczeństwasecurity areaFizycznie określona przestrzeń zawierająca sklasyfikowane obiekty, dokumenty lub materiał(y) podlegające fizycznej ochronie oraz środki kontroli dostępu.
obszar danychdata regionFragment symbolu wykorzystywany do kodowania słów kodowych danych, w przeciwieństwie do innej grupy znaków, nie kodujących danych.
obszar kontrolowanego dostępucontrolled access areaCzęść lub całość środowiska, w którym wszystkie typy i aspekty dostępu są sprawdzane i kontrolowane.
obszar kontrolowanycontrolled areaObszar, w którym niekontrolowany ruch nie pozwala na dostęp do informacji sklasyfikowanej, przeznaczony głównie do zapewnienia nadzoru administracyjnego, bezpieczeństwa lub jako strefa buforowa ograniczeń zabezpieczających obszary o ograniczonym dostępie, przeznaczony do ochrony za pomocą fizycznych środków bezpieczeństwa, takich jak posterunki i ogrodzenia.
obszar (w grafice komputerowej)region (in computer graphics)Spójna część przestrzeni obrazowania.
ocena bezpieczeństwasecurity evaluationOcena przeprowadzana w celu oszacowania stopnia wiarygodności pokładanej w zautomatyzowanym systemie informatycznym w związku z bezpieczną obsługą informacji wrażliwej.
ochrona danychdata protectionZastosowanie odpowiednich środków administracyjnych, technicznych lub fizycznych w celu ochrony przed nielegalnym, zamierzonym lub przypadkowym ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem danych.
ochrona prywatnościprivacy protectionŚrodki podejmowane w celu zapewnienia prywatności.
ochrona przed emisją"emission security; emanation security"Ochrona wynikająca z zastosowania środków powziętych w celu uniemożliwienia nieuprawnionym osobom dostępu do wartościowej informacji, która mogłaby być wyprowadzona z systemów informatycznych przez przechwycenie i analizę emisji ujawniających.
ochrona przed kopiowaniemcopy protectionWykorzystanie specjalnych technik w celu wykrywania lub zapobiegania nieuprawnionemu kopiowaniu danych, oprogramowania lub oprogramowania układowego.
ochrona przed pobraniemfetch protectionZapewniane przez system ograniczenie uniemożliwiające programowi dostęp do danych pochodzących z obszaru pamięci innego użytkownika.
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]