: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Wszystkie
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 
PolskiAngielskiDefinicja
ochrona uzależniona od danychdata-dependent protectionOchrona danych na poziomie równoważnym z wrażliwością pojedynczych elementów danych, a nie z wrażliwością całego pliku zawierającego elementy danych.
odbijanie lustrzanemirroringZsynchronizowane dublowanie danych wewnątrz sieci komputerowej.
odbiorcarecipientUżytkownik, do którego jest adresowana wiadomość.
odbiorca kopiicopy recipientOdbiorca, dla którego wiadomość nie jest przede wszystkim przeznaczona, ale który jest informowany o zawartości wiadomości.
odbiór (w poczcie elektronicznej)receipt (in electronic mail)Krok przekazywania, w którym agent użytkownika przenosi wiadomość lub raport do ich użytkownika bezpośredniego albo inny system komunikacyjny przenosi je do użytkownika pośredniego.
odcisk cyfrowydigital fingerprintWłaściwość elementu danych, taka jak kryptograficzna wartość kontrolna lub wynik wykonania na danych jednokierunkowej funkcji mieszającej, tak charakterystyczna dla tego elementu danych, że znalezienie innego elementu danych o tej samej właściwości jest obliczeniowo łatwe.
odkrywanie maszynowemachine discoveryTworzenie taksonomii i odkrywanie praw empirycznych opisujących regularności w zaobserwowanych danych przez maszyny zdolne do uczenia się.
odmowa usługidenial of serviceUniemożliwienie uprawnionego dostępu do zasobów lub opóźnianie wykonywania operacji uwarunkowanych czasowo.
odnośnik do pojęcia nadrzędnegosuperior referenceOdnośnik do wiedzy (informacji) zawierającej informację o tej DSA, która jest zdolna do rozwiązania problemu całego DIT (np. znalezienia w nim dowolnej pozycji), lub informację o tej DSA, która utrzymuje nadrzędną pozycję katalogową.
odnośnik do pojęcia podrzędnegosubordinate referenceOdnośnik do wiedzy (informacji) zawierającej informację o tej DSA, która utrzymuje pozycję podrzędną.
odnośnik do wiedzyknowledge referenceWiedza, która jest w pośredniej lub bezpośredniej asocjacji z pozycją DIT tej DSA, w której jest umieszczona.
odnośnik do zachowań domyślnychdefaults referenceNazwa strukturalna wskazująca miejsca zachowywania się w bibliotece zachowań domyślnych.
odpowiedz automatycznieauto-replyAutomatyczne tworzenie wiadomości jako odpowiedzi na odebraną wiadomość i automatyczne wskazanie nadawcy jako odbiorcy zamierzonego.
odpowiedz reply-toTworzenie wiadomości jako odpowiedzi na odebraną wiadomość i wskazanie nadawcy odebranej wiadomości jako odbiorcy zamierzonego.
odstęp"blank; blank character"Znak, który reprezentuje pustą pozycję w ciągu znaków graficznych.
odtwarzanie wstecznebackward recoveryRodzaj odtwarzania, w którym systemowi, plikowi, bazie danych lub innemu zasobowi jest przywracany stan poprzedni, w którym może wykonywać wymagane funkcje.
odtwarzanie wyprzedzająceforward recoveryRodzaj odtwarzania, w którym system, plik, baza danych lub inny zasób jest wprowadzany w nowy, wcześniej nie występujący stan, w którym może wykonywać wymagane funkcje.
odtworzenie dialogudialogue recoveryAkcja powzięta po awarii w komunikacji w celu wznowienia dialogu z poprawnymi danymi kontekstowymi dialogu.
oduczanie sięunlearningModyfikacja wiedzy zapamiętanej w systemie w celu anulowania uczenia się.
odwzorowanie teksturytexture mappingTechnika renderingu umożliwiająca uzyskanie trójwymiarowych efektów podczas dwuwymiarowej reprezentacji obiektu, poprzez odwzorowanie tekstur modelowanych powierzchni na odpowiadające im powierzchnie obrazu.
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]