: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Wszystkie
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 
PolskiAngielskiDefinicja
okres ważności klucza kryptograficznegocryptoperiodPrzedział czasu, w którym określony klucz jest uprawniony do użytku lub w którym klucze dla danego systemu mogą pozostawać skuteczne.
oktetoctet; 8-bit byteBajt składający się z ośmiu bitów.
operacjaoperationŚciśle określona czynność, która wykonywana na dopuszczalnej kombinacji znanych elementów, wytwarza nowy element.
opis pojęciaconcept descriptionStruktura danych opisująca klasę wszystkich znanych przykładów pojęcia.
opis strukturalnystructural descriptionReprezentacja obiektów i pojęć oparta na opisach ich elementów oraz relacji między nimi.
oprogramowaniesoftwareWszystkie lub niektóre programy, procedury, reguły i związana z tym dokumentacja systemu przetwarzania informacji.
oprogramowanie aplikacyjne [program]application software [program]Oprogramowanie [program] przeznaczone do rozwiązania konkretnego problemu aplikacyjnego.
oprogramowanie systemowesystem softwareOprogramowanie niezależne od zastosowań, które wspomaga działanie oprogramowania aplikacyjnego.
oprogramowanie wrażliwesensitive softwareOprogramowanie przetwarzające dane, podatne na pominięcie, spenetrowanie lub zniszczenie środków bezpieczeństwa przetwarzania danych.
oprogramowanie wspomagającesupport software; support programOprogramowanie lub program, który wspomaga rozwijanie, utrzymanie lub użytkowanie innego oprogramowania, a także wykazuje cechy ogólnie użyteczne, niezależnie od konkretnych zastosowań.
oprogramowanie zintegrowaneintegrated softwarePakiet programowy, który łączy pewne funkcje wykonywane przez oddzielne programy, takie jak grafika użytkowa i zarządzanie arkuszami kalkulacyjnymi, przetwarzaniem tekstu, bazą danych.
organ akredytacjiaccreditation authorityOficjalny organ uprawniony do akredytowania systemów przetwarzania danych, wykorzystujących, przechowujących i wytwarzających informacje wrażliwe.
organizacja administracyjnaadministrative authorityStacja sprawująca administracyjny nadzór nad wszystkimi pozycjami przechowywanymi w jednej DSA.
organizacja do adresowania sieciowegonetwork addressing authorityOrganizacja adresująca, przydzielająca adresy punktów dostępu do usług sieciowych i zarządzająca nimi w obrębie jednej lub wielu dziedzin adresowania sieciowego.
organizacja identyfikującaidentification authorityOrganizacja nazywająca, która nadaje wyrażenia identyfikujące. Mogą one służyć do określenia udogodnień osiągalnych dla konkretnych identyfikacji uwierzytelnionych (autoryzacji) lub do naliczania obciążeń (rozliczania) albo do obu celów.
organizacja nadająca nazwynaming authorityOrganizacja rejestracyjna, która przydziela nazwy z wyspecyfikowanej dziedziny nazw zgodnie z wyspecyfikowanymi regułami zapewniając przydzielonym nazwom jednoznaczność. Tam gdzie organizacja ta przydziela tytuły lub adresy, jest nazywana odpowiednio organizacją nadającą tytuły lub organizacją nadającą adresy.
organizacja poświadczającacertification authority; CAOrganizacja obdarzona zaufaniem użytkownika (użytkowników), wytwarzająca i przydzielająca poświadczenia. Opcjonalnie organizacja poświadczająca może wytwarzać klucze użytkowników.
oryginalne daneoriginal dataAutoryzowany zbiór danych przeznaczony do dalszego przetwarzania.
oryginalny dokumentoriginal documentKombinacja oryginalnych danych na oryginalnym nośniku stanowiąca techniczną definicję wyrobu, a także tworząca bazę dla zmian wprowadzanych w czasie jego użytkowania.
oryginalny nośnikoriginal mediumUrządzenie przechowujące oryginalny dokument. W technice CAD jest nim taśma magnetyczna, dysk twardy lub elastyczny.
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]