: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Wszystkie
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 
PolskiAngielskiDefinicja
oryginał rysunkuoriginal drawingRysunek przedstawiający aktualnie zatwierdzone informacje lub dane i zarejestrowaną ostatnią zmianę.
osiągalnośćavailabilityWłaściwość oznaczająca dostępność i używalność na żądanie przez stację autoryzowaną.
osobisty numer identyfikacyjnypersonal identification number; PINKod alfanumeryczny lub hasło, którym dysponuje klient w celu uwierzytelniania.
pakietpacketSekwencja bitów, uporządkowanych według określonego formatu, zawierająca dane sterujące i ewentualnie dane użytkownika, transmitowana i komutowana w całości.
pamięćmemoryW jednostce centralnej i w pamięciach wewnętrznych, cała adresowalna przestrzeń w urządzeniu pamięciowym, wykorzystywana przy wykonywaniu rozkazów.
pamięć asocjacyjnaassociative storage; content-addressable storage; associative memoryUrządzenie pamięciowe zdolne odtworzyć zapamiętany wzorzec najlepiej odpowiadający przybliżonemu lub częściowemu wzorcowi wejściowemu.
pamięć bezpiecznasecure storageMiejsce niezawodnego trwałego pamiętania informacji, w którym informacja pozostaje nienaruszona pomimo wszelkich awarii w systemie rzeczywistym otwartym.
pamięć obrazuframe buffer; video RAM; VRAMPamięć buforowa przechowująca wartości wszystkich pikseli obrazu.
pamięć rzeczywista plikówreal filestoreZorganizowana kolekcja plików, włącznie z ich nazwami i atrybutami, rezydująca w systemie rzeczywistym, na którą odwzorowywane są odnośniki do plików wirtualnych wykonywane w środowisku OSI.
pamięć stałaread-only memory; ROMPamięć, z której w normalnych warunkach można tylko odczytywać dane.
pamięć tylko do odczytywaniaread-only storage; read-only store; fixed storage; nonerasable storage; read-only memoryUrządzenie zapamiętujące, którego zawartość nie może być modyfikowana. Wyjątkiem są modyfikacje dokonywane przez konkretnego użytkownika lub w konkretnych warunkach.
parserparserNarzędzie programowe, które parsuje programy i inne teksty, często jako pierwszy krok w asemblowaniu, kompilowaniu, interpretowaniu lub analizie.
parsowaćparseOkreślać strukturę składniową konstrukcji językowej przez rozkładanie jej na leksemy i ustanawianie między nimi związków.
pas wspornikowybearer barKreska przylegająca do górnych i dolnych części kresek w symbolu kodu kreskowego lub ramka otaczająca cały symbol, przeznaczona do wyrównania nacisku wywieranego przez płytę drukarską na całą powierzchnię symbolu i/lub zapobiegająca niepełnemu odczytowi przez czytnik kodu kreskowego.
pasek menumenu bar; action barObszar zwykle położony wzdłuż jednej krawędzi okna, wykorzystywany do obrazowania nazw lub ikon odpowiadających pozycjom menu.
pasek przewijaniascroll barPasek umieszczony wzdłuż dowolnej krawędzi ekranu lub okna (1), wykorzystywany do sterowania przewijaniem lub do wskazywania zakresu położenia aktualnie obrazowanych danych lub obrazu.
personalizacjapersonalizationProces podczas którego nadaje się karcie identyfikacyjnej cechy unikatowe, przyporządkowując ją do osoby jej późniejszego posiadacza lub rachunku związanego z kartą.
pętlaloopSekwencja instrukcji lub rozkazów, które mogą być wykonywane iteracyjnie przy spełnieniu określonego warunku.
pętla nieskończonainfinite loop; closed loopPętla, której wykonywanie może zostać zakończone tylko na skutek interwencji zewnętrznej.
pikselpixel; picture element; PELNajmniejszy, dwuwymiarowy element obrazu, któremu można niezależnie przypisać takie atrybuty, jak kolor lub intensywność.
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]