: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Wszystkie
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 
PolskiAngielskiDefinicja
programowanieprogrammingProjektowanie, zapisywanie, modyfikowanie i testowanie programów.
programowanie funkcyjnefunctional programmingMetoda strukturalizacji programów polegająca na tworzeniu ciągów wywołań funkcji, również zagnieżdżonych .
programowanie logicznelogic programmingMetoda strukturalizacji programów ze zbioru logicznych reguł wraz z predefiniowanymi algorytmami przetwarzania danych wejściowych do programu, zgodnie z regułami tego programu.
programowanie modularnemodular programmingTechnika opracowywania oprogramowania, w której oprogramowanie jest tworzone jako zestaw modułów.
protokółprotocolZbiór reguł określających działanie jednostek funkcjonalnych w osiąganiu komunikacji.
protokół (w językach programowania)protocol (in programming languages)Zbiór reguł, który określa zachowanie się obiektów w wymianie komunikatów.
przenośność (programowanie komputerowe)portabilityZdolność programu do wykonywania go przez różne typy systemów przetwarzania danych, często wymagająca ponownego kompilowania, jedynie z nieznacznymi ręcznymi modyfikacjami lub bez takich modyfikacji.
przerwanieinterrupt; interruptionWstrzymanie takiego procesu, jak wykonanie programu maszynowego, spowodowane przez zdarzenie zewnętrzne w stosunku do tego procesu i realizowane w taki sposób, że proces może być jeszcze wznowiony.
przeskokskip (in text processing)Funkcja umożliwiająca użytkownikowi przeskoczenie strony lub akapitu tekstu.
przestępstwo komputerowecomputer crimeNaruszenie przepisów popełnione w wyniku wykorzystania, modyfikacji lub zniszczenia sprzętu komputerowego, oprogramowania lub danych.
przestrzeń adresowaaddress spaceZbiór adresów, jaki może być użyty przez określony program lub jednostkę funkcjonalną.
przestrzeń przeszukiwaniasearch spaceW rozwiązywaniu problemu, zbiór wszystkich możliwych kroków prowadzących od stanów początkowych do stanów końcowych.
przestrzeń przykładówexample space instance spaceZbiór wszystkich możliwych przykładów i kontrprzykładów pojęcia do nauczenia się.
przestrzeń rozwiązańsolution spacePojęciowa lub formalna przestrzeń określona przez wszystkie stany, które są rozwiązaniami określonego problemu.
przestrzeń wirtualna (w grafice komputerowej)virtual space (in computer graphics)Przestrzeń, w której współrzędne elementów obrazu są wyrażone w sposób niezależny od urządzenia.
przetwarzanie danychdata processing; DPUsystematyzowane wykonywanie operacji na danych.
przetwarzanie mowyspeech processingPrzetwarzanie sygnałów mowy takie jak analiza mowy, kompresja mowy, rozpoznawanie mowy i synteza mowy.
przetwarzanie obrazówimage processing; picture processingProces zastosowania, w określonym celu, operacji związanych z graficzną reprezentacją obiektów lub danych.
przetwarzanie okresoweperiods processingPrzetwarzanie różnej sklasyfikowanej informacji, w wydzielonych różnych przedziałach czasu, w systemie, który jest właściwie oczyszczany lub deklasyfikowany między okresami przetwarzania.
przetwarzanie tekstutext processing; word processingOperacje przetwarzania danych wykonywane na tekście.
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]