: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Wszystkie
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 
PolskiAngielskiDefinicja
przetwarzanie transakcjitransaction processingUsługa aplikacyjna w systemie rozproszonym, umożliwiająca dwom lub kilku procesom realizowanie transakcji z wykorzystaniem interakcyjnej komunikacji.
przetwarzanie wsadowebatch processingPrzetwarzanie danych lub wykonywanie prac uprzednio zgromadzonych, w taki sposób, że użytkownik nie może wpływać na przetwarzanie, gdy jest ono w toku.
przetwarzanie wstępnepreprocessingPrzetwarzanie wykonywane przed głównym procesem.
przewijaniescrollingPrzesuwanie wyświetlanej informacji pionowo lub poziomo w celu zobrazowania danych które w innym przypadku nie byłyby widoczne na ekranie lub w oknie.
przywilej minimalnyminimum privilegeOgraniczenie praw dostępu podmiotu do jedynie tych praw, które są niezbędne do wykonania uprawnionych zadań.
przywracanie danychdata restorationCzynność regenerowania danych, które zostały utracone lub zanieczyszczone.
rasterrasterUkład linii określony przez skanowanie, pokrywający w jednolity sposób przestrzeń obrazowania.
rasteryzacjarasterizationTechnika renderingu tworząca obraz skomponowany z pikseli.
rastrowe rozwinięcie obrazuraster scanTechnika generowania lub zapisywania elementów obrazu metodą omiatania, linia za linią całej przestrzeni obrazowania.
redukcja problemuproblem reductionRozwiązywanie problemu, w którym stosuje się operacje w celu rozłożenia pojedynczego problemu na kilka podproblemów, zwykle łatwiejszych do rozwiązania niż problem początkowy.
rejestrregisterCzęść pamięci wewnętrznej o określonej pojemności, przeznaczona do określonego celu.
rejestr adresowyaddress registerRejestr służący do przechowywania adresu.
rejestr indeksowyindex registerRejestr, którego zawartość może być wykorzystana do modyfikacji adresu argumentu operacji podczas wykonywania rozkazów komputera.
rejestr rozkazówinstruction registerRejestr służący do przechowywania rozkazu, który ma być interpretowany.
rejestr stanustatus registerRejestr zawierający jeden lub więcej bitów stanu.
rejestr uniwersalnygeneral purpose registerRejestr w zestawie rejestrów, zwykle jawnie adresowalny, co umożliwia pełnienie przez niego różnych funkcji: akumulatora, rejestru indeksowego lub specjalnej obsługi danych.
rejestracjaregistrationPrzyporządkowanie niepowtarzalnej nazwy typowi obiektu informacyjnego w sposób czyniący osiągalnym to przyporządkowanie dla zainteresowanych stron.
rejestracja z uwierzytelnieniemnotarizationRejestracja danych wraz z zaufaną stroną trzecią, która umożliwia późniejszą gwarancję dokładności charakterystyk, takich jak: ich treść, źródła, czas, miejsce dostarczenia.
rekonfiguracjareconfigurationModyfikacja konfiguracji jednostki funkcjonalnej po wykryciu defektu lub błędu w celu zapobieżenia uszkodzeniu lub przywrócenia jednostce funkcjonalnej stanu, w którym może wykonywać wymaganą
rekonstrukcja danychdata reconstructionMetoda przywracania danych poprzez analizowanie źródeł oryginalnych.
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]