: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Wszystkie
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 
PolskiAngielskiDefinicja
rekonstrukcja mowyspeech reconstruction; speech restitutionGenerowanie przez jednostkę funkcjonalną repliki oryginalnego sygnału mowy z danych zakodowanych.
rekordrecordZbiór elementów danych traktowany jako jednostka.
rekord fizycznyphysical recordRekord umieszczony na jednej fizycznej pozycji na nośniku danych lub w urządzeniu pamięciowym.
rekurencjarecursionProces, w którym podprogram albo zawiera wywołanie samego siebie, albo wywołuje inny podprogram, który wywołuje pierwszy podprogram albo inicjuje dalszy łańcuch wywołań podprogramów, co w rezultacie prowadzi do wywołania pierwszego podprogramu.
relacja potomnościchildhood relationRelacja dualna względem relacji rodzicielskiej.
relacja rodzicielstwaparenthood relationRelacja uporządkowania pomiędzy obiektem katalogu plików a innym obiektem. Obiekt katalogu plików jest obiektem nadrzędnym w tej relacji, zaś drugi z tych obiektów jest obiektem podrzędnym.
relacja sprzężenialinkage relationObiekt, który dostarcza mechanizm logicznego sprzężenia oczywistego miejsca w strukturze pamięci plików, z plikiem lub katalogiem pliku w strukturze pamięci plików.
relaksacjarelaxationProces tworzenia nowego dokumentu na podstawie dawniejszego przez osłabienie ograniczeń dotyczących jego parametrów.
relokowaćrelocatePrzesunąć cały program wynikowy lub jego część w obszarze adresów i dostosować adresy w taki sposób, aby odpowiednie części programu powstałe w wyniku tego przekształcenia, mogły być wykonywane w nowym miejscu.
renderingrenderingPrzekształcenie w obraz geometrii, koloru, tekstury oświetlenia i innych charakterystyk sceny.
reprezentacja analogowaanalog representationReprezentacja wartości zmiennej za pomocą wielkości fizycznej, uważanej za zmienną ciągłą, której wartość jest wprost proporcjonalna do tej zmiennej lub do odpowiedniej funkcji tej zmiennej.
reprezentacja cyfrowadigital representationReprezentacja liczby za pomocą cyfr i ewentualnie znaków specjalnych oraz znaku spacji.
reprezentacja dyskretnadiscrete representationReprezentacja danych za pomocą znaków, gdzie każda możliwa wartość jest wyrażona odrębnym znakiem lub grupą znaków.
reprezentacja wiedzyknowledge representationProces lub wynik kodowania i zapamiętywania wiedzy w bazie wiedzy.
retransmiterheadendUrządzenie w LAN z transmisją szerokopasmową, które odbiera sygnały od każdego stanowiska danych i transmituje je ponownie do wszystkich stanowisk danych.
rezydentnyresidentOkreślenie odnoszące się do programów, ich części lub danych, gdy pozostają w pamięci głównej.
robakwormSamoistny program, który może rozprzestrzeniać się w systemach przetwarzania danych i sieciach komputerowych.
robocza jakość drukudraft qualityJakość drukowania tekstu, która nie jest odpowiednia do korespondencji urzędowej, ale jest wystarczająca w przypadku większości dokumentów wewnętrznych. Jest ona używana w celu osiągnięcia większej szybkości drukowania niż w przypadku średniej jakości druku.
rolaroleUprawnienie, które może być przyznane użytkownikowi, do prowadzenia zestawu określonych, powiązanych funkcjonalnie działań przedmiotu oceny.
rola tematycznathematic roleZbiór funkcji, które może wykonywać jednostka w trakcie realizacji scenariusza.
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]