: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Wszystkie
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 
PolskiAngielskiDefinicja
rola zarządcymanager roleRola użytkownika MIS, polegająca na możliwości powodowania przez niego operacji zarządzania i odbierania powiadomień.
routerrouterJednostka funkcjonalna, która ustanawia ścieżkę przechodzącą przez jedną sieć komputerową lub większą ich liczbę.
rozciągaćstretchZmieniać w sposób proporcjonalny lub nieproporcjonalny kształt lub rozmiary obiektu graficznego, albo kształt i rozmiary jednocześnie.
rozciągliwośćextensibilityZdolność języka programowania, pozwalająca na wprowadzanie nowych konstrukcji językowych i ich używanie w taki sam syntaktyczny sposób, jak standardowe konstrukcje językowe.
rozdzielczośćresolutionMiara dokładności obrazu, który dane urządzenie może wytworzyć lub rozróżnić. Wielkość najwęższej kreski, która może zostać wydrukowana za pomocą danego urządzenia czy metody lub poprawnie zeskanowana przez konkretny skaner.
rozkazinstruction; statement (deprecated in this sense)Konstrukcja językowa określająca operację oraz identyfikująca jej argumenty, jeśli takie występują.
rozmiar okna aktualizacjiupdate window sizeLiczba całkowita dodatnia, niebędąca zerem, która określa liczbę sąsiadujących ze sobą elementów tablicy wewnątrz okna aktualizacji.
rozmiar zasobucapacityBieżąca miara ilości danego zasobu (np. liczba oktetów na sekundę) dostępna dla użytkowników, w tym zasobów aktualnie przydzielonych do użytku oraz przeznaczonych do przyszłej alokacji.
rozmieszczanie sąsiadująco (okien)tilingPodział przestrzeni obrazowania na dwa, lub więcej, nie nakładające się wzajemnie okna (1).
rozpoznawanie głosuvoice recognitionPrzekształcenie, przez jednostkę funkcjonalną, sygnału głosowego w reprezentację pewnych cech akustycznych głosu.
rozpoznawanie mowyspeech recognition; automatic speech recognitionPrzekształcenie, przez jednostkę funkcjonalną, sygnału mowy w reprezentację treści mowy.
rozpoznawanie obrazuimage recognitionPercepcja i analiza przez jednostkę funkcjonalną obrazu, obecnych na nim obiektów, ich właściwości oraz relacji między nimi.
rozpoznawanie wzorców (w sztucznej inteligencji)pattern recognition (in artificial intelligence)Identyfikowanie przez jednostkę funkcjonalną fizycznych bądź abstrakcyjnych wzorców, struktur i konfiguracji.
rozproszone przetwarzanie danychdistributed data processing; DDPPrzetwarzanie danych, w którym wykonywanie operacji jest rozdzielone na węzły sieci komputerowej.
rozstrzyganie konfliktówconflict resolutionRozwiązywanie problemu wielokrotnych dopasowań w systemie opartym na regułach za pomocą wyboru najwłaściwszej reguły.
rozumienie języka naturalnegonatural-language understanding; natural-language comprehensionWydobywanie przez jednostkę funkcjonalną informacji z tekstu lub mowy przekazywanych w języku naturalnym oraz generowanie przez jednostkę funkcjonalną opisu danego tekstu lub mowy oraz opisu tego, co one reprezentują.
rozwinąć (okno)maximize (2)Zastąpić ikonę odpowiadającym jej oknem.
rzutowanie trójwymiarowethree-dimensional projectionŚrodki rzutowania obiektów trójwymiarowych na płaszczyznę.
samoogranicznikself-delimitingAtrybut składni transferu, który wskazuje, że koniec każdej z wartości w tej składni może być ściśle określony za pomocą środków dostarczanych przez tę składnię.
samoorganizacjaself-organizationZdolność sieci neuronowej stosującej uczenie się bez nadzoru do modyfikowania swoich wag połączeń zgodnie z cechami znalezionymi we wzorcach wejściowych.
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]