: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Wszystkie
PolskiAngielskiDefinicja
dokument (przy przetwarzaniu tekstu)document (in text processing)Nazwana strukturalna jednostka tekstu zawierająca ewentualnie elementy graficzne, która może być zapamiętana, zredagowana, wyszukana oraz wymieniona między systemami lub użytkownikami jako odrębny element.
dokumentacjadocumentationPisemna lub zarejestrowana w innej formie informacja o przedmiocie oceny, wymagana do jego oceny.
dokumentacja systemusystem documentationZestaw dokumentów opisujących wymagania, możliwości, ograniczenia, projekt, działanie oraz utrzymanie systemu przetwarzania informacji.
dołączenie (przy przetwarzaniu tekstu)append (in text processing)Funkcja lub tryb umożliwiające użytkownikowi dodanie dokumentu lub łańcucha znaków na końcu uprzednio wprowadzonego tekstu.
domyślnydefaultOdnosi się do atrybutu, wartości danych lub opcji, która jest przyjmowana, gdy inne nie zostaną sprecyzowane.
dostarczenie dokumentudocument deliveryPrzesłanie dokumentu do środowiska odbiorcy.
dostarczenie (w poczcie elektronicznej)delivery (in electronic mail)Krok przekazywania, w którym agent przesyłania wiadomości przenosi wiadomość lub raport do pamięci wiadomości lub do agenta użytkownika odbiorcy potencjalnego.
dostarczyciel usługi OSIOSI-service-providerAbstrakcyjna reprezentacja wszystkich stacji, które dostarczają usługę OSI użytkownikom usługi OSI.
dostęp do informacjiaccess to informationMożliwość korzystania z informacji przez uprawnionych użytkowników.
dostęp do odczyturead accessPrawo dostępu zezwalające na odczyt danych.
dostęp do plikufile accessPrzeglądanie, modyfikacja, zastępowanie lub kasowanie części zawartości pliku.
dostęp do zapisuwrite accessPrawo dostępu zezwalające na zapis danych.
dostępność usługi"servability; serveability; serviceability"Możliwość uzyskania usługi na życzenie użytkownika i kontynuowania jej przez wymagany okres, w ramach określonej tolerancji i w danych warunkach.
dowód poprawnościproof of correctnessDowód będący wynikiem zastosowania dowodzenia poprawności.
drzewotreeStruktura danych zawierająca węzły hierarchicznie powiązane ze sobą z przynajmniej jednym węzłem nadrzędnym dla każdego węzła i tylko jednym węzłem głównym.
drzewo binarnebinary treeDrzewo uporządkowane, w którym każdy węzeł ma najwyżej dwa inne węzły bezpośrednio mu podporządkowane.
drzewo przeszukiwaniasearch treeGraf mający strukturę drzewa przedstawiający różne reguły stosowane w trakcie przeszukiwania, przebadane wierzchołki oraz otrzymane wyniki.
dygitalizowaćdigitizeWyrażać lub przedstawiać, w postaci cyfrowej, dane, które nie są danymi dyskretnymi.
dziedziczenieinheritanceMechanizm pojęciowy, dzięki któremu podklasa przyjmuje atrybuty, powiadomienia, operacje i zachowywanie się od swej nadklasy.
dzienniklogKlasa obiektów wspomagających zarządzanie, która modeluje zasoby, używana jako składnica rekordów dziennika.