: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Wszystkie
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 
PolskiAngielskiDefinicja
skanerscannerUrządzenie elektroniczne przetwarzające informację optyczną (na przykład wydrukowany kod kreskowy) na sygnały elektryczne, które następnie są dekodowane i przekazywane do komputera. Patrz również czytnik kodów kreskowych, dekoder.
skaner laserowylaser scannerUrządzenie do skanowania kodów kreskowych, wykorzystujące promień laserowy jako źródło światła.
skaner rastrowyraster scannerSkaner z ruchomym promieniem skanującym, który emituje kilka równoległych promieni skanujących.
skaner szczelinowyslot scannerNazwa przypisywana określonemu rodzajowi skanera wielokierunkowego, wykorzystywanego przez aplikacje w elektronicznych punktach sprzedaży, w którym promień skanujący kierowany jest przez okno przypominające szczelinę lub wiele szczelin ułożonych w określony wzór.
składnia abstrakcyjnaabstract syntaxSpecyfikacja danych warstwy aplikacji lub informacji sterowania protokołu aplikacyjnego przez zastosowanie zasad notacji, które są niezależne od technik kodowania używanych do ich reprezentacji.
składnik podstawowybasic componentKomponent, który jest identyfikowalny na najniższym hierarchicznie poziomie specyfikacji tworzonej podczas projektu szczegółowego.
składowa kluczakey componentCo najmniej jeden z dwóch argumentów mających format klucza kryptograficznego, który jest zestawiany za pomocą dodawania modulo 2 z jednym lub większą ilością podobnych argumentów w celu utworzenia klucza kryptograficznego.
skróthash codeCiąg bitów będący wartością funkcji skrótu.
skrót danychdigital fingerprintCharakterystyka elementu danych, taka jak kryptograficzna wartość kontrolna lub wynik jednokierunkowej funkcji skrótu, wystarczająco wyróżniająca dany element, stosowana w celu uniemożliwienia obliczeniowego znalezienia innego elementu danych, który miałby tę samą charakterystykę.
słowowordCiąg znakowy lub ciąg bitowy traktowany jako jednostka dla danego zastosowania.
słowo alfanumerycznealphanumeric wordSłowo, które składa się ze znaków pochodzących z tego samego zestawu znaków alfanumerycznych.
słowo kodowecodewordWartość znaku symbolu. Pośredni poziom kodowania pomiędzy danymi źródłowymi a graficznym zakodowaniem w symbolu.
słowo komputerowecomputer word; machine wordSłowo, zwykle traktowane jako jednostka, które jest odpowiednie do przetwarzania przez dany komputer.
spacjaspacePole o stosunkowo wysokim współczynniku odbicia, znajdujące się między kreskami symbolu kodu kreskowego.
specjalizacjaspecializationTechnika wywodzenia nowej klasy obiektów zarządzanych z jednej lub więcej istniejących klas obiektów zarządzanych za pomocą dziedziczenia i dołączania nowych właściwości (charakterystyk).
specyfikacja formalnaformal specificationSpecyfikacja zapisana w notacji formalnej, często w celu zastosowania dowodzenia poprawności.
spektrogram mowyspeech spectrogram; utterance spectrogramGraficzna reprezentacja częstotliwościowej charakterystyki mowy.
sprawdzanie granic pamięcibounds checking; memory bounds checkingTestowanie programu komputerowego ze względu na dostęp do pamięci poza dozwolony obszar.
sprzęganie w przódforward chainingProcedura iteracyjna ustalająca porządek wyciągania wniosków w taki sposób, że wnioskowanie rozpoczyna się od danych faktów, zaś przerywane jest gdy system oparty na regułach osiągnie cel, bądź gdy zostaną wyczerpane wszystkie nowe możliwości.
sprzęganie wsteczbackward chainingProcedura iteracyjna ustalająca porządek wyciągania wniosków taki sposób, że wnioskowanie rozpoczyna się od docelowej reguły, której prawdziwość należy wykazać, a następnie reguły są przeszukiwane wstecz, aż znaleziona zostanie odpowiedź na pewne pytanie, bądź aż znaleziony zostanie pewien zapamiętany wynik, bądź aż zostanie ustalone, że prawdziwość reguły docelowej nie może być wykazana.
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]