: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Wszystkie
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 
PolskiAngielskiDefinicja
sprzęt komputerowyhardwareWszystkie lub niektóre fizyczne składniki systemu przetwarzania informacji.
sprzęt kryptograficznycryptographic equipmentWyposażenie wykonujące funkcje kryptograficzne, np. szyfrowanie, uwierzytelnianie, generowanie kluczy.
sprzężenielinkageRelacja porządku pomiędzy obiektem, odnośnikowym a pojedynczym plikiem lub obiektem katalogowym (plików). Obiekt odnośnikowy jest obiektem nadrzędnym w tej relacji, a drugi z obiektów jest obiektem podrzędnym. Każdy obiekt odnośnikowy ma dokładnie jeden obiekt podrzędny. Plik lub katalog plików może w tej relacji mieć zero lub więcej obiektów nadrzędnych. O odnośniku określanym przez tę relację mówi się, że wskazuje ten obiekt. O obiekcie mówi się, że jest obiektem wskazywanym.
sprzężenie danychdata couplingSprzężenie, w którym dane są współdzielone między modułami.
stacja roboczaworkstationJednostka funkcjonalna mająca zwykle możliwości obliczeniowe specjalnego przeznaczenia i zawierająca zorientowane na użytkownika jednostki wejścia i jednostki wyjścia.
stanowisko roboczeworkstationJednostka funkcjonalna mająca zwykle możliwości obliczeniowe specjalnego przeznaczenia i zawierająca zorientowane na użytkownika jednostki wejścia i jednostki wyjścia.
statycznystaticOdnosi się do obiektów, które istnieją i zachowują swoje wartości przez cały czas wykonywania programu.
sterowanie numeryczne przez komputercomputer numerical control; CNCSterowanie numeryczne, w którym specjalnie do tego celu przeznaczony komputer jest wykorzystywany do pamiętania i wydawania niektórych lub wszystkich instrukcji sterowania numerycznego w czasie rzeczywistym.
stertaheapCzęść pamięci wewnętrznej używana do dynamicznego budowania lub usuwania obiektów danych, w sytuacji gdy nie jest zdefiniowana kolejność ich użycia.
strażnikguardJednostka funkcjonalna stanowiąca filtr bezpieczeństwa pomiędzy dwoma systemami przetwarzania danych, działającymi na różnych poziomach bezpieczeństwa lub pomiędzy terminalem użytkownika a bazą danych, w celu odfiltrowania danych, do których użytkownik nie ma uprawnionego dostępu.
struktura pamięci plikówfilestore structureStruktura narzucona na organizację obiektów w pamięci plików przez określenie relacji rodzicielstwa i łączenia.
stylstyleNazwany zbiór instrukcji formatujących, który umożliwia użytkownikowi równoczesne zastosowanie w tekście wielu atrybutów oraz ujednolicenie rozplanowania dokumentu w wyniku zastosowania tych samych charakterystyk formatowania do różnych części tekstu.
superkomputersupercomputerDowolny z klasy komputerów, w danej chwili o największej szybkości przetwarzania, służący do rozwiązywania zagadnień naukowych i inżynierskich.
suwakscroll boxPrzesuwalny obszar na pasku przewijania pokazujący względne położenie danych lub obrazu, aktualnie obrazowanych w oknie (1).
swobodne wyszukiwanie tekstowefree text searchWyszukiwanie w tekście lub w korpusie tekstu, pozwalające użytkownikowi na wyszukanie jakiegokolwiek wystąpienia jakiegokolwiek typu.
sygnaturasignatureDane, dołączone do jednostki danych, lub ich transformacja kryptograficzna, umożliwiające odbiorcy tej jednostki sprawdzenie źródła i integralności tej jednostki danych oraz ochronę przed jej sfałszowaniem, np. przez odbiorcę.
symulacjasimulationWykorzystanie systemu przetwarzania danych do przedstawienia wybranych cech zachowania się systemu fizycznego lub abstrakcyjnego.
synchronicznysynchronousDotyczy dwu lub więcej procesów, które zależą od wystąpienia szczególnego rodzaju zdarzeń, takich jak wspólne sygnały taktujące.
synchronizacjasynchronizationCzynność polegająca na utrzymaniu wspólnego czasu i koordynowaniu wykonywania dwóch lub więcej procedur asynchronicznych.
system eksperckiexpert system; ESSystem oparty na wiedzy, który dostarcza rozwiązań problemów z określonej dziedziny lub zakresu zastosowań poprzez wnioskowanie na podstawie bazy wiedzy utworzonej na podstawie umiejętności eksperta.
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]