: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Wszystkie
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 
PolskiAngielskiDefinicja
system operacyjnyoperating system; OSOprogramowanie, które steruje wykonaniem programów oraz które może wykonywać usługi, takie jak alokacja zasobów, szeregowanie, sterowanie wejściem-wyjściem i zarządzanie danymi.
system programowaniaprogramming systemW środowisku programowania, języki programowania i narzędzia programowe wymagane do tworzenia i do używania programów wyrażonych w tych językach programowania.
system wiarygodnytrusted systemSystem angażujący wystarczające środki integralności w celu umożliwienia jego wykorzystania do przetwarzania informacji klasyfikowanej, obejmujący źródła i metody uzyskiwania.
system zamkniętyclosed systemAplikacja przeznaczona do stosowania przez zamkniętą grupę użytkowników, zazwyczaj w ramach pojedynczej organizacji lub na zasadzie szczegółowego porozumienia. Porównaj otwarte środowisko aplikacji.
system zarządzania bazą danychdatabase management system; DBMS; database systemSkomputeryzowany system do definiowania, tworzenia, manipulowania, kontrolowania, zarządzania i wykorzystywania baz danych.
szablontemplateZnormalizowany format do dokumentowania powiązań nazw, definicji klas obiektów zarządzanych i ich części składowych, takich jak: pakiety, para metry, atrybuty, grupy atrybutów, definicje za- chowywań się, akcje oraz powiadomienia.
sztuczna inteligencjaartificial intelligence ;AIDziedzina informatyki poświecona rozwojowi systemów przetwarzania danych, które wykonują funkcje, zwykle, wiązane z ludzką inteligencją, jak wnioskowanie, uczenie się i samodoskonalenie.
sztuczny neuronartificial neuron; neurode (deprecated)Prosty element przetwarzający w sieci neuronowej mający kilka wejść i jedno wyjście, taki, że jego wartość wyjściowa jest nieliniową funkcją kombinacji liniowej wartości wejściowych o modyfikowalnych współczynnikach wagowych.
szyfrogramciphertextDane wytworzone przez zaszyfrowanie (danych oryginalnych). Znaczenie danych zaszyfrowanych staje się w ten sposób nieosiągalne.
szyfrowanieencryption; enciphermentKryptograficzne przekształcanie danych.
ściągnąć (program, dane)downloadTransferować programy lub dane z dołączonego komputera do komputera o większych zasobach, zazwyczaj z komputera osobistego do komputera głównego.
ścieżkapathSekwencja gałęzi łącząca dwa węzły sieci, przy czym każda z gałęzi występuje w sekwencji tylko raz.
śladtraceZapis wykonania całego programu lub jego części, przedstawiający ciąg wykonywanych rozkazów lub instrukcji, powiązanych argumentów i ich nazw oraz wyników.
środki bezpieczeństwasecurity measuresElementy oprogramowania, mikroprogramów, sprzętu lub procedur, które są włączone do systemu informatycznego w celu spełnienia specyfikacji bezpieczeństwa.
środowisko programowaniaprogramming environment; programming support environmentZbiór narzędzi sprzętowych i programowych służący do przygotowywania programów.
świadectwo uwierzytelnieniaauthentication certificateInformacja uwierzytelniająca, w postaci świadectwa zabezpieczenia, które może być wykorzystywane do zapewnienia tożsamości stacji; świadectwo to jest gwarantowane przez organizację uwierzytelniającą.
światłowódoptical fiberŚrodek transmisyjny składający się z falowodu w postaci włókna, zdolny do przenoszenia sygnałów optycznych.
tablicatableUkład danych, w którym każda pozycja może być identyfikowana za pomocą argumentów lub kluczy.
tablica graficznagraphics tabletSpecjalna płaska powierzchnia z mechanizmem do wskazywania na niej położenia, zwykle używana w charakterze lokalizatora.
tekst otwartycleartextDane czytelne, tzn. dane, których zawartość semantyczna jest osiągalna.
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]