: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Wszystkie
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 
PolskiAngielskiDefinicja
tekst zaszyfrowanyciphertextDane uzyskane w wyniku zastosowania szyfrowania, których zawartość semantyczna nie jest dostępna bez stosowania technik kryptograficznych.
teksturatextureZestaw atrybutów określających, niezależnie od koloru i oświetlenia, makroskopowy wygląd powierzchni obiektu.
teoria informacjiinformation theoryDziedzina nauki zajmująca się ilościowymi miarami informacji.
teoria komunikacjicommunication theoryDział matematyki stosowanej zajmujący się probabilistycznymi cechami transmisji wiadomości w obecności szumu i innych dowolnych zakłóceń.
terminalterminalJednostka funkcjonalna w systemie lub sieci komunikacyjnej, do której można dane wprowadzać lub z której można je odzyskiwać.
terminal użytkownikauser terminalTerminal umożliwiający użytkownikowi komunikowanie się z komputerem.
testowanie bezpieczeństwasecurity testingProces obejmujący testowanie funkcjonalne, badania penetracji i weryfikację, stosowany w celu ustalenia, czy środki bezpieczeństwa systemu zostały wdrożone zgodnie z projektem oraz, czy są one właściwe dla proponowanego środowiska aplikacyjnego.
testowanie funkcjonalnefunctional testingCzęść badań bezpieczeństwa obejmująca testowanie, w którym deklarowane mechanizmy bezpieczeństwa systemu są badane w celu stwierdzenia prawidłowości ich działania.
testowanie wspomagane komputerowocomputer-aided testing; CATTestowanie i sprawdzanie produktu lub jego części z wykorzystaniem systemów przetwarzania danych.
tożsamośćidentityElement danych przypisany podmiotowi i wykorzystywany do jego identyfikowania.
transakcjatransactionZbiór powiązanych operacji charakteryzujących się czterema cechami: niepodzielnością, spójnością, odrębnością i trwałością. Transakcja jest jednoznacznie identyfikowana przez identyfikator transakcji.
transfer plikufile transferFunkcja, która przenosi część lub całość zawartości pliku pomiędzy systemami otwartymi.
trenowanie (w sieciach neuronowych)training (in neural networks)Procedura nauczania sieci neuronowej, na podstawie próby, kojarzenia wartości wejściowych z poprawnymi wartościami wyjściowymi.
trwałośćdurabilityWłaściwość jednostki zadania lub zbioru powiązanych operacji, polegająca na tym, że wyniki zakończonej jednostki lub wyniki wszystkich operacji nie są zmieniane przez awarię jakiegokolwiek rodzaju.
typtypeNazwany zbiór wartości.
typ atrybutuattribute typeZdefiniowany zbiór wartości, które w danej chwili może przyjmować atrybut, oraz zbiór operacji (w matematycznym sensie), które mogą być realizowane na tych wartościach.
typ danychdata type; datatypeOkreślony zbiór obiektów danych o sprecyzowanej strukturze danych oraz zbiór dozwolonych operacji, w których te obiekty danych, przy wykonywaniu każdej z tych operacji, pełnią rolę argumentów.
typ dokumentudocument typeSpecyfikacja klasy dokumentów, która określa ich niezbędną semantykę, składnie abstrakcyjne, składnie transferu oraz ich dynamikę.
typ numerycznynumeric typeTyp skalarny, którego każdy obiekt danych przedstawia liczbę całkowitą lub przybliżenie liczby rzeczywistej.
typ wskaźnikowypointer type; access typeTyp danych, którego każdy obiekt danych jest wskaźnikiem.
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]