: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Wszystkie
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 
PolskiAngielskiDefinicja
uczenie się (w sieciach neuronowych)learning (in neural networks)Proces, podczas którego sieć neuronowa doskonali swoje działanie przez modyfikowanie swoich parametrów w odpowiedzi na kolejne wzorce wejściowe.
udogodnienie dla użytkownikauser facilityZestaw funkcji dostępnych na żądanie użytkownika i dostarczanych przez sieć danych jako usługa transmisji danych.
ujawnieniedisclosureNaruszenie bezpieczeństwa systemu informatycznego, po którym dane mogą być dostępne dla nieuprawnionych jednostek.
ujednoznacznianiedisambiguationProces określania konstrukcji językowej, która spośród kilku konstrukcji językowych o takiej samej sekwencji jednostek leksykalnych, odnosi się do danego wystąpienia w programie.
układ dokumentudocument architecturePełny zestaw wzajemnie powiązanych zasad, określających struktury dokumentów, które bierze się pod uwagę w określonym środowisku przetwarzania tekstu.
ukonkretnienie (w sztucznej inteligencji)instantiation (in artificial intelligence)Nadanie wartości zmiennej bądź utworzenie przykładu dla danej klasy.
upoważnienieauthorizationPrzyznanie użytkownikowi prawa dostępu (czytania, modyfikowania, wstawiania, usuwania) do konkretnych danych.
uprawnieniapermissionsOpis typu uprawnionych wzajemnych oddziaływań podmiotu i obiektu, obejmujących odczyt, wykonanie, wprowadzanie, modyfikację, usunięcie.
urządzenie pamięciowestorage (device)Jednostka funkcjonalna, w której dane mogą być umieszczane, przechowywane i z której można je odzyskać.
urządzenie peryferyjneperipheral equipmentDowolne urządzenie sterowane przez komputer i mogące się z nim komunikować.
urządzenie wskazującepointing devicePrzyrząd używany do przesuwania symbolu lub kursora na ekranie.
usługa zabezpieczaniasecurity serviceUsługa świadczona przez warstwę komunikujących się systemów otwartych, która zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa systemom lub transferom danych.
usługa zarządzania dostępemaccess management serviceUsługa umożliwiająca agentowi użytkownika i agentowi przesyłania wiadomości ustanowienie dostępu każdej z tych jednostek do drugiej i zarządzanie informacją związaną z tymi jednostkami.
usługa zewnętrza plikówexternal file serviceTransfer pliku, dostęp do niego i zarządzanie nim, widziane od strony usługobiorcy pliku.
usługobiorcaservice userStacja w jednym systemie otwartym, korzystająca z usług przez punkty dostępu do usług.
usługodawcaservice providerPojęcie obejmujące wszystkie te stacje, które świadczą usługi usługobiorcom.
usługodawca sieciowynetwork service providerMaszyna abstrakcyjna, modelująca wszystkie stacje świadczące usługi sieciowe z punktu widzenia stacji w warstwie transportowej.
ustanowienie kluczakey establishmentProces, podczas którego klucz staje się osiągalny dla jednego lub wielu podmiotów.
uszkodzenie danychdata corruptionPrzypadkowe lub zamierzone naruszenie integralności danych.
uwierzytelniaćauthenticateUstalać rzeczywistą zgodność z prawdą deklarowanej tożsamości.
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]