: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Wszystkie
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 
PolskiAngielskiDefinicja
uwierzytelnianieauthenticationProces stosowany w kontaktach między nadawcą a odbiorcą w celu zapewnienia integralności danych i uwierzytelnienia ich pochodzenia.
uwierzytelnianie biometrycznebiometric authenticationMetoda stwierdzania tożsamości człowieka, opierająca się na pomiarach i porównaniach mierzalnych indywidualnych cech psychicznych lub fizycznych (odcisk palca, skanowanie dna oka, analiza sposobu pisania, analiza głosu).
uwierzytelnianie danychdata authenticationProces wykorzystywany do weryfikacji integralności danych.
uwierzytelnianie jednostronneunilateral authenticationUwierzytelnianie podmiotu, które dostarcza jednemu podmiotowi pewności dotyczącej tożsamości innego, lecz nie na odwrót.
uwierzytelnianie źródła danychdata origin authenticationPotwierdzenie wiarygodności źródła otrzymanych danych.
uzupełnianiepaddingDodawanie dodatkowych bitów do ciągu danych.
użytkownikuserDowolny podmiot (człowiek, maszyna, urządzenie, program komputerowy) spoza przedmiotu oceny, który na niego oddziałuje.
warstwalayerW architekturze sieci grupa usług, funkcji i protokołów stanowiąca logicznie zamkniętą całość, wchodząca w skład zbioru hierarchicznie uporządkowanych grup i obejmująca wszystkie systemy zgodne z architekturą sieci.
warstwa fizycznaphysical layerWarstwa, która dostarcza mechaniczne, elektryczne, funkcjonalne i proceduralne środki do zestawiania, utrzymywania działania i zwalniania połączeń fizycznych dla transferu bitów przez medium transmisyjne.
warstwa prezentacjipresentation layerWarstwa, która dostarcza możliwości wyboru wspólnej składni dla reprezentacji danych, przekształcająca dane aplikacyjne na tę wspólną składnię i realizująca również przekształcenie odwrotne.
warstwa sesjisession layerWarstwa, która dostarcza niezbędne środki do współdziałania stacji prezentacji w zakresie organizowania i synchronizacji dialogu między tymi stacjami oraz zarządzania wymianą danych między nimi.
warstwa sieciowanetwork layerWarstwa, która stacjom warstwy transportowej dostarcza środki do transferu bloków danych między tymi systemami otwartymi, w których te stacje rezydują, realizując marszrutowanie i komutowanie w sieci.
warstwa transportowatransport layerWarstwa, która dostarcza usługę niezawodnego transferu danych na drodze koniec-koniec (end-to-end).
wartośćvalueRozróżnialny element ze zbioru wartości.
wartość danejdata valueInformacja określona jako wartość typu. Typ oraz wartość definiuje się używając notacji ASN.1.
wartość nieważnainvalid valueWartość poza zdefiniowanym zakresem.
warunek końcowypost conditionAsercja odnosząca się do punktu, który w sekwencji wykonywania występuje bezpośrednio po określonej części programu.
warunek początkowypreconditionAsercja odnosząca się do punktu, który w sekwencji wykonywania bezpośrednio poprzedza określoną część programu.
wątekthreadProces w ramach innego procesu używający jego zasobów.
wejściowyinputDotyczy urządzenia, procesu lub kanału wejścia-wyjścia biorącego udział w procesie wprowadzania danych lub odnosi się do danych albo stanów z nimi związanych.
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]