: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Wszystkie
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 
PolskiAngielskiDefinicja
wektor przerwaniainterrupt vectorAdres umieszczony w rejestrze specjalizowanym albo w pamięci, wskazujący rozkaz, który ma być wykonany po akceptacji danego przerwania.
weryfikacjaverificationPorównanie czynności, procesu lub produktu z odpowiednimi wymaganiami lub specyfikacjami.
weryfikacja formalnaformal verificationProces wykorzystujący dowody formalne w celu wykazania spójności między formalną specyfikacją systemu a formalnym modelem polityki bezpieczeństwa lub między formalną specyfikacją a jej implementacją programową.
węzełnodeElementarna część składowa, z której zbudowana jest sieć.
wiarygodna ścieżkatrusted pathŚrodki za pomocą, których użytkownik i funkcje bezpieczeństwa przedmiotu oceny mogą się bezpośrednio komunikować z zachowaniem poufności koniecznej do realizacji polityki bezpieczeństwa przedmiotu oceny.
wiarygodny system informatycznytrusted computer systemSystem przetwarzania danych mający dostateczny stopień bezpieczeństwa systemu informatycznego do tego, aby umożliwić równoczesny dostęp do danych użytkownikom o różnych prawach dostępu, jak również do danych o różnej klasyfikacji bezpieczeństwa i różnych kategoriach bezpieczeństwa.
wiązaćbindOdnieść identyfikator do innego obiektu w programie.
wiązanie dynamicznedynamic bindingWiązanie realizowane podczas wykonywania programu.
wiązanie późnelate bindingCecha języków programowania, które realizują większość wiązań w trakcie wykonywania, zwykle w celu uzyskania elastyczności.
wiązanie statycznestatic bindingWiązanie realizowane przed wykonaniem programu i nie będące przedmiotem zmian podczas wykonywania.
widoczność (1)visibility (1)Możność odwołania się do określonej konstrukcji językowej w określonym miejscu w module.
widoczność (2)visibility (2)Fragment programu, wewnątrz którego może znajdować się odwołanie do określonej konstrukcji językowej.
widok (w grafice komputerowej)view (in computer graphics)Reprezentacja obiektu trójwymiarowego.
wiedza deklaratywnadeclarative knowledgeWiedza reprezentowana przez fakty, reguły i twierdzenia.
wiedza (w sztucznej inteligencji)knowledge (in artificial intelligence)Zbiór faktów, zdarzeń i przekonań, zorganizowany w celu systematycznego wykorzystywania.
wielopoziomowy system bezpieczeństwamultilevel secure systemSystem przetwarzania danych obejmujący informacje i dane o różnych poziomach bezpieczeństwa, który zezwala na dostęp w tym samym czasie użytkownikom o różnych zakresach dostępu i o różnej wiedzy koniecznej, lecz nie zezwala użytkownikom na dostęp do informacji. lub w danych, do których nie mają uprawnień.
wierszline; line of textSekwencja znaków, składająca się zazwyczaj ze słów i spacji, które zostały rozmieszczone w procesie formatowania, najczęściej na podstawie linii bazowej wiersza.
wirtualna pamięć plikówvirtual filestoreAbstrakcyjny model do opisywania plików oraz pamięci plików i możliwych działań na nich. Jeżeli nie wnosi to niejednoznaczności, termin ten może być skracany do postaci „pamięć plików.
wirtualnyvirtualDotyczący jednostki funkcjonalnej, która ma cechy rzeczywistego obiektu, jednak jej funkcje realizują inne środki.
wirusvirusProgram, który sam się rozprzestrzenia poprzez modyfikowanie innych programów, w celu dołączenia do nich swojej, być może zmienionej, kopii i który jest wykonywany wtedy, gdy zostanie wywołany program zainfekowany.
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]