: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Wszystkie
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 
PolskiAngielskiDefinicja
wnioskowanieinferenceRozumowanie, w trakcie którego ze znanych przesłanek dochodzi się do konkluzji.
wprowadzanie danychinput (process)Proces dostarczania danych do systemu przetwarzania informacji lub dowolnej jego części w celu ich zapamiętania lub przetworzenia.
wspomagane komputerowocomputer-aided; computer-assisted; CAOdnosi się do techniki lub procesu, w którym część pracy jest wykonywana przez komputer.
współczynnik pewnościcertainty factor; confidence factorWartość przypisywana słuszności zdania, w tym hipotezy, reguły wnioskowania bądź konkluzji wniosku.
wycinanie i wklejaniecut and pasteFunkcja umożliwiająca użytkownikowi przemieszczenie lub skopiowanie tekstu lub grafiki z dokumentu do schowka w celu wykorzystania w tym samym lub innym dokumencie.
wyjątekexceptionWarunek, który może wystąpić w trakcie wykonywania programu, mogący wpłynąć na zmianę normalnej sekwencji wykonywania, który można zdefiniować, zgłosić, rozpoznać, zignorować lub obsłużyć.
wyjścieoutputOkreślenie dotyczące urządzenia, procesu lub kanału, łączące się z jednoczesnym lub nie wprowadzaniem i/lub wyprowadzaniem, bądź odnoszące się do związanych z nimi danych lub stanów.
wyjśćexitWykonać rozkaz lub instrukcję programu lub jego części w celu zakończenia wykonywania tego programu lub jego części.
wykrywać błędydebugWykrywać, lokalizować i eliminować błędy w programach.
wymaganiarequirementsFaza procesu projektowania, podczas której jest określany cel bezpieczeństwa przedmiotu oceny.
wyszukiwanie informacjiinformation retrieval; IRCzynności, metody i procedury prowadzące do uzyskania informacji z zapamiętanych danych.
wywołanie przez odniesieniecall by reference; call by address; call by locationWywołanie, w którym moduł wywołujący dostarcza do modułu wywołanego adresy parametrów, które należy przyjąć.
wywołanie przez wartośćcall by valueWywołanie, w którym moduł wywołujący dostarcza do modułu wywołanego konkretnych wartości parametrów, które powinny być przyjęte.
wywołanie (w językach programowania)call (in programming languages)Instrukcja przekazania sterowania z jednego modułu do innego, zwykle zakładająca powrót sterowania do modułu wywołującego.
wzorzecpatternŁańcuch, w którym niektóre znaki lub sekwencje znaków zastąpiono zmiennymi.
zabezpieczenie plikówfile securityŚrodki, dzięki którym dostęp do plików komputerowych jest ograniczony jedynie do uprawnionych użytkowników.
zakleszczeniedeadlockSytuacja, w której zostaje wstrzymane przetwarzanie danych, ponieważ dwa, lub więcej, urządzenia lub procesy równoległe czekają na zwolnienie zajętych nawzajem przez siebie zasobów, lub z powodu innych wzajemnych zależności.
zakończenie anormalne (egzemplarza testu)abnormal (test case) terminationTermin używany do określenia rezultatu wykonania egzemplarza testu abstrakcyjnego, zakończonego przedwcześnie przez system testowania.
zakres dostępusecurity clearance; clearanceUdzielane danej osobie pozwolenie dostępu do danych lub informacji o zadanym lub niższym poziomie bezpieczeństwa.
zależny od komputeramachine-dependentDotyczy oprogramowania, które opiera się na unikalnych właściwościach określonego rodzaju komputera i dlatego może być wykonywane jedynie na komputerach tego rodzaju.
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]