: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Wszystkie
PolskiAngielskiDefinicja
instrukcjastatementPrecyzyjnie określona jednostka syntaktyczna przedstawiająca deklarację bądź nakazująca jakąś jednostkę pracy, która zawiera wyszczególnienie działań do wykonania, argumenty (jeśli występują), które powinny być użyte w realizacji tych działań, oraz dyspozycję dotyczącą ewentualnych wyników.
instrukcja złożonacompound statementInstrukcja, która zawiera jedną instrukcję lub więcej instrukcji, oznaczona tak, by była syntaktycznie równoważna instrukcji prostej.
instrukcje uprzywilejowaneprivileged instructions"Zestaw instrukcji realizowanych jedynie wtedy, gdy system informatyczny działa w jednym z uprzywilejowanych trybów działania, np. w przypadku obsługi przerwań; specjalne instrukcje komputerowe przeznaczonedo nadzoru środków ochrony w systemie, np. pamięci."
integralność danejdata integrityWłaściwość danej polegająca na tym, że nie może być ona zmieniona ani zniszczona w nieautoryzowany sposób.
interakcyjna grafika komputerowainteractive computer graphicsGrafika komputerowa umożliwiająca użytkownikowi dynamiczne sterowanie i modyfikowanie zawartości, formatu, wymiaru lub kolorów obrazowania na powierzchni obrazowania. Interakcyjna grafika komputerowa stanowi przeciwieństwo pasywnej grafiki komputerowej, uniemożliwiającej użytkownikowi dynamiczne sterowanie i dynamiczne modyfikowanie elementów należących do obrazu.
interaktywny odzew głosowy"interactive voice response; IVR"Odzew głosowy udzielany w odpowiedzi na wejście mowy pochodzące od użytkownika.
interfejsinterfaceWspólna granica między dwiema jednostkami funkcjonalnymi, określona przez różne właściwości: funkcjonalne, połączeń fizycznych, wymiany sygnałów i ewentualnie inne właściwości tych jednostek.
interfejsinterfaceGranica miedzy dwiema jednostkami funkcjonalnymi, zdefiniowana przez różne charakterystyki dotyczące funkcji, połączeń fizycznych, wymiany sygnałów oraz inne w zależności od potrzeb.
interfejs graficzny"Computer Graphics Interface; CGI"Znormalizowany interfejs między niezależnymi i zależnymi od urządzenia częściami systemu graficznego.
interfejs (interfejs użytkownika)interface (user interface)Procedury zarządzania systemem przetwarzania danych, które sterują metodami, urządzeniami i zarządzaniem wejściem i wyjściem danych, normalnie obsługiwane przez pakiet programowy lub system operacyjny.
interfejs jednostki przyłączeniowej do medium (transmisyjnego)"attachment unit interface; AUI"Interfejs między jednostką przyłączeniową do medium (transmisyjnego) a urządzeniem końcowym transmisji danych w stanowisku danych lokalnej sieci komputerowej.
interfejs operacyjnyoperation-interfaceInterfejs w obrębie stacji aplikacyjnej, pomiędzy elementem użytkownika a elementami usługi aplikacyjnej, zdefiniowany jako zbiór usług elementów usług aplikacyjnych (operacji zdalnych), osiągalnych dla elementu użytkownika w notacji RO.
interpersonalne rozpowszechnianie wiadomościinterpersonal messagingSposób obsługi wiadomości dostosowany do potrzeb zwykłej korespondencji oficjalnej lub prywatnej pomiędzy osobami.
interpreter"interpreter; interpretive program"Program, który może interpretować.
interpretowaćinterpretAnalizować, tłumaczyć i wykonywać każdą instrukcję lub konstrukcję językową programu źródłowego przed przejściem do obsłużenia następnej instrukcji.
inwertorinverterJednostka funkcjonalna, w której zmienna analogowa pojawiająca się na wyjściu ma wartość równą wartości zmiennej analogowej pojawiającej się na wejściu, ale przeciwny znak algebraiczny.
inżynier wiedzyknowledge engineerOsoba, która pozyskuje wiedzę od eksperta z danej dziedziny oraz z innych źródeł wiedzy i która organizuje ją w postaci bazy wiedzy.
inżynieria ochrony danychdata protection engineeringMetodyka i narzędzia stosowane podczas projektowania i wdrażania mechanizmów ochrony danych.
inżynieria oprogramowaniasoftware engineeringSystematyczne stosowanie wiedzy naukowej i technologicznej, metod i doświadczenia w projektowaniu, implementacji, testowaniu i dokumentowaniu oprogramowania w celu optymalizacji jego wytwarzania, stosowania i jakości.
inżynieria wiedzyknowledge engineeringDyscyplina zajmująca się pozyskiwaniem wiedzy od ekspertów z dziedzin oraz z innych źródeł wiedzy i zajmująca się dołączaniem jej do baz wiedzy.