: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Wszystkie
PolskiAngielskiDefinicja
inżynieria wspomagana komputerowo"computer-aided engineering; CAE"Techniki inżynierskie, w których wykorzystuje się systemy przetwarzania danych do wykonywania podstawowych funkcji, takich jak optymalizacja wytwarzania, wykonania, wydajności lub ekonomiki.
iteracjaiterationProces wielokrotnego wykonywania sekwencji kroków.
jądro systemu bezpieczeństwasecurity kernelPodsystem składający się ze sprzętu i oprogramowania, kontrolujący dostęp użytkowników i procesów działających w ich imieniu do miejsc przechowywania informacji w systemie lub związanych z nim, który działając wraz z wszelkimi towarzyszącymi procesami wiarygodnymi, gwarantuje ograniczenie dostępu.
jądro systemu graficznego"Graphical Kernel System; GKS"Graficzny interfejs stosowany między programami wykonawczymi a konfiguracją graficznych urządzeń wejściowych i wyjściowych.
jednostka arytmetyczna (logiczna) (arytmetyczno-logiczna)"arythmetic (logic)(arythmetic and logic) unit; ALU"Część procesora wykonująca operacje arytmetyczne (operacje logiczne) (operacje arytmetyczne i operacje logiczne).
jednostka centralna"Central processing unit; CPU"Jednostka funkcjonalna składająca się z jednego lub więcej procesorów oraz ich pamięci wewnętrznych.
jednostka danychdata unitNajmniejsza jednostka zawartości pliku, którą mogą manipulować akcje pamięci plików. Każda jednostka danych jest w asocjacji z węzłem struktury dostępu do pliku. Jednostka danych jest ciągiem elementów danych.
jednostka rastraraster unitOdległość pomiędzy sąsiednimi pikselami.
jednostka wejściowa"input unit; input device"Urządzenie, służące do wprowadzania danych do komputera.
jednostka wyjściowa"output unit; output device"Urządzenie, służące do wyprowadzania danych z komputera.
jednostka zamiany współrzędnychresolverJednostka funkcjonalna, w której zmienne analogowe pojawiające się na wejściu są współrzędnymi biegunowymi punktu, a zmienne analogowe pojawiające się na wyjściu są współrzędnymi kartezjańskimi tego samego punktu lub odwrotnie.
język docelowytarget languageJęzyk, w którym translator wyraża swoje wyniki.
język drugiej generacji"second-generation language; 2GL"Język programowania rozszerzony w stosunku do języka pierwszej generacji o takie konstrukcje językowe wyższego poziomu, jak makrorozkazy.
język formatowania tekstutext-formatting languageJęzyk zorientowany problemowo, przeznaczony do wyrażania sposobu formatowania tekstu.
język funkcyjnyfunctional languageJęzyk programowania, w którym zamierzony wynik uzyskuje się poprzez działanie systemu przetwarzania danych, wyłącznie za pomocą wywołań funkcji.
język imperatywnyimperative languageJęzyk programowania, w którym zamierzony wynik uzyskuje się głównie poprzez zmiany stanu zmiennych przez przypisanie.
język interakcyjny"interactive language; conversational language"Język programowania wspierający komunikację pomiędzy użytkownikiem a systemem przetwarzania danych w trybie konwersacyjnym.
język maszynowymachine languageJęzyk sztuczny złożony wyłącznie z rozkazów maszynowych określonego komputera lub klasy komputerów.
język naturalnynatural languageJęzyk, którego zasady używania opierają się na bieżącej praktyce i nie są sformalizowane.
język rozszerzalnyextensible languageJęzyk programowania, który może być zmieniany lub może się sam zmieniać, dostarczając programiście dodatkowe możliwości określone przez użytkownika.