: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Wszystkie
PolskiAngielskiDefinicja
język specyfikacjispecification languageJęzyk zorientowany problemowo, będący często dającą się przetwarzać komputerowo kombinacją języka naturalnego i języka sztucznego, używany do wyrażania wymagań, projektu, zachowania i innych cech systemu lub składnika systemu, mający specjalne konstrukcje językowe, a czasem protokóły weryfikacji, służący do opracowywania, analizowania i dokumentowania określonych obiektów.
język specyfikacji kompilatorówcompiler specification languageJęzyk specyfikacji służący do opracowywania kompilatorów.
język specyfikacji wymagańrequirement specification languageJęzyk specyfikacji wyposażony w specjalne konstrukcje językowe i czasem protokóły weryfikacji, służący do opracowywania, analizowania i dokumentowania wymagań sprzętowych, programowych lub obu.
język symbolicznysymbolic languageJęzyk programowania, który nazywa operacje, adresy, argumenty i wyniki w sposób symboliczny.
język zorientowany maszynowo"machine-oriented language; computer-oriented language"Język programowania, którego instrukcje proste mają strukturę tę samą lub podobną do struktury rozkazów maszynowych danego komputera lub klasy komputerów.
język zorientowany obiektowoobject-oriented languageJęzyk programowania odpowiadający pojęciom obiektowym.
język zorientowany problemowo"problem-oriented language; application-oriented language"Język programowania odpowiadający pojęciom z określonego obszaru zastosowań.
kapsułowanieencapsulationWyposażanie użytkownika lub zasobu w określony zestaw atrybutów i dopuszczalnych rodzajów dostępu.
karta elektroniczna pamięciowamemory cardKarta elektroniczna zawierająca jedynie elementy pamięci o dostępie zabezpieczonym lub wolnym.
karta elektroniczna procesorowamicrocomputer cardKarta elektroniczna zawierająca jeden lub więcej scalonych układów, z których co najmniej jeden to procesor.
karta optyczna"Digital Optical Laser Card; laser card; optical card; optical memory card"Karta identyfikacyjna, na której dane są zapisywane w sposób optyczny, dając możliwość jednokrotnego zapisu informacji cyfrowej (nośnik typu WORM).
kaskadowanie okien"window cascading; rollover windowing"Tworzenie nakładających się okien kaskadowych.
katalogdirectoryZbiornica informacji o obiektach, świadcząca usługi użytkownikom, którzy mają dostęp do tej informacji, albo zbiór systemów otwartych współpracujących ze sobą w celu świadczenia usług katalogowych.
katalog bieżącycurrent directoryW karcie elektronicznej aktywny katalog (MF lub DF).
katalog plikówfile directoryObiekt dostarczający mechanizmu logicznego grupowania plików, odnośników oraz innych katalogów plików.
katalog (w poczcie elektronicznej)directory (in electronic mail)Zorganizowana lista użytkowników lub usług, które mogą być adresowane w sieci komputerowej.
kerningkerningZmniejszenie odstępu dzielącego dwa sąsiadujące znaki.
klaster (w rozproszonym przetwarzaniu danych)cluster (in distributed data processing)Zestaw jednostek funkcjonalnych wspólnie sterowanych.
klasyfikacjaclassificationKwalifikacja informacji, wymagającej określonego stopnia ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem wraz z zaznaczeniem, że taka kwalifikacja została dokonana.
klasyfikacja bezpieczeństwasecurity classificationUstalenie, jaki konkretny stopień ochrony jest wymagany, przy dostępie do danych lub informacji, wraz z przypisaniem tego stopnia ochrony.