: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Hasła od "a" do "d"
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] 
PolskiAngielskiDefinicja
administratoradministratorOsoba związana z przedmiotem oceny odpowiedzialna za utrzymywanie jego zdolności operacyjnej.
adresaddressWartość identyfikująca miejsce.
adres indywidualny w LANLAN individual addressAdres identyfikujący określone stanowisko danych w lokalnej sieci komputerowej.
adres wirtualnyvirtual addressW systemie pamięci wirtualnej, adres przypisany do miejsca pamięci w urządzeniu zewnętrznym, udostępnionego w taki sposób, jakby to miejsce było częścią pamięci głównej.
agendaagendaUporządkowana według priorytetów lista działań oczekujących na podjęcie.
agent systemu katalogowego"directory system agent; DSA"Jednostka funkcjonalna systemu katalogowego zapewniająca dostęp do informacji zawartej w bazie informacyjnej katalogu.
agregacjaaggregationUzyskanie informacji wrażliwej poprzez gromadzenie i korelowanie informacji o mniejszej wrażliwości.
akceptacjaacceptanceSprawdzenie i stwierdzenie, że urządzenie lub system spełnia wymagania według normy, dotyczące działania technicznego oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
akcjaactionOperacja na obiekcie zarządzanym, której semantyka jest określana jako część definicji klasy, do której należy ten obiekt.
aktualizacja plikufile updatingCzynność dodawania, usuwania lub zmiany danych w pliku.
aktualizowaćupdateDodawać, usuwać lub modyfikować dane.
aktywa informatyczneassetsWszelkie oprogramowanie, dane, sprzęt, zasoby administracyjne, fizyczne, komunikacyjne lub ludzkie w systemie informatycznym, lub w działalności informatycznej.
alfabetalphabetZestaw znaków, którego elementy są uporządkowane według określonej konwencji.
alfanumerycznyalphanumericAlfabetyczny i numeryczny, łącznie ze znakami interpunkcyjnymi.
algorytmalgorithmSkończony, uporządkowany zbiór ściśle określonych reguł, służący do rozwiązania problemu.
alias (w poczcie elektronicznej)alias (in electronic mail)Zamiennik nazwy O/R lub adresu O/R.
analiza ryzyka"risk analysis; risk assessment"Metoda systematycznej identyfikacji zasobów systemu przetwarzania danych, zagrożeń dla tych zasobów i podatności systemu na te zagrożenia.
aplikacjaapplicationZestaw danych, mechanizmów zabezpieczających i protokołów między kartą identyfikacyjną a terminalem rozliczeń bezgotówkowych, występujących zarówno w aplikacji karty, jak i terminalu.
architektura komputeracomputer architectureStruktura logiczna i charakterystyki funkcjonalne komputera, włączając w to wzajemne relacje między elementami sprzętu komputerowego i oprogramowania.
architektura siecinetwork architectureStruktura logiczna i zasady działania sieci komputerowej.
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4]