: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Hasła od "e" do "i"
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] 
PolskiAngielskiDefinicja
edytor tekstutext editorOprogramowanie umożliwiające użytkownikowi tworzenie tekstu i jego korektę.
edytor zorientowany syntaktyczniesyntax-directed editorEdytor tekstu, który został zaprojektowany dla szczególnego języka programowania i który rozstrzyga o zgodności ze składnią tego języka.
efektywna szybkość przesyłaniaeffective transfer rateŚrednia liczba bitów, znaków lub bloków przesyłanych między dwoma punktami w jednostce czasu i akceptowanych jako prawidłowe w punkcie odbioru.
element danychdata elementJednostka danych, która w określonym kontekście jest traktowana jako niepodzielna.
emulacjaemulationWykorzystanie systemu przetwarzania danych do naśladowania innego systemu przetwarzania danych w taki sposób, by system naśladujący przyjmował te same dane, wykonywał te same programy i osiągał te same wyniki co system naśladowany.
enkapsulacjaencapsulationZwiązek pomiędzy obiektem zarządzanym a jego atrybutami i zachowaniem się, który określa, że atrybuty i zachowanie mogą być obserwowane tylko przez operacje zarządzania na tym obiekcie lub przez wydawane przez niego powiadomienia.
forma podstawowabase formForma wyrazowa wybrana zgodnie z konwencjami leksykograficznymi, reprezentująca formy danego paradygmatu.
format wymiany dokumentówdocument interchange formatSpecyfikacja przedstawienia dokumentów do wymiany między użytkownikami systemu automatyzacji prac biurowych.
fragmentacjacompartmentalizationPodział danych na oddzielne bloki, do których odnoszą się odrębne sposoby kontroli bezpieczeństwa, w celu zredukowania ryzyka.
generacja komputerówcomputer generationKategoria w klasyfikacji historycznej komputerów oparta głównie na technologii ich wytwarzania.
generator kluczykey generatorRodzaj sprzętu kryptograficznego wykorzystywanego do generowania kluczy kryptograficznych i/lub, jeśli jest potrzebne, wartości początkowych.
graficzna stacja roboczagraphics workstationStacja robocza umożliwiająca obrazowanie oraz przetwarzanie graficznych i alfanumerycznych danych, która może zawierać jedno lub kilka urządzeń wejściowych.
grafika komputerowacomputer graphicsMetody i techniki wykorzystywane przy tworzeniu, przekształcaniu, przechowywaniu i obrazowaniu graficznych reprezentacji obiektów i danych, stosowane z użyciem komputera.
granice pamięcimemory boundsAdresy pamięci, dotyczące granic rejonów chronionych, w przypadku ich występowania.
gromadzenie danychdata acquisitionProces zbierania, wpisywania i przechowywania w pamięci danych w systemie przetwarzania danych.
hasło dostępuaccess passwordHasło wykorzystywane w celu autoryzacji dostępu do danych
haszowanie"hashing; hash addressing"Metoda przekształcania klucza wyszukiwania na adres w celu przechowywania i odszukiwania danych.
hierarchiahierarchyStruktura systemu, którego składniki są uporządkowane według określonych reguł w poziomy podrzędności pod względem wzajemnej komunikacji.
hierarchia dziedziczeniainheritance hierarchyHierarchiczne uporządkowanie klas obiektów, zarządzanych na podstawie uściślenia lub specjalizacji klasy. Klasa obiektów zarządzanych, wywodzona z innej klasy obiektów zarządzanych jest niżej w hierarchii niż klasa, z której została ona wywiedziona.
hologramhologramObraz naniesiony na cienką folię metaliczną, dający, w zależności od kąta widzenia, złudzenie dwu- lub trójwymiarowości.
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4]