: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Hasła od "s" do "w"
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 
PolskiAngielskiDefinicja
samoogranicznikself-delimitingAtrybut składni transferu, który wskazuje, że koniec każdej z wartości w tej składni może być ściśle określony za pomocą środków dostarczanych przez tę składnię.
samoorganizacjaself-organizationZdolność sieci neuronowej stosującej uczenie się bez nadzoru do modyfikowania swoich wag połączeń zgodnie z cechami znalezionymi we wzorcach wejściowych.
samouczenieself-learningUczenie się z wewnętrznej bazy wiedzy lub z nowych danych wejściowych bez wykorzystania jawnej wiedzy zewnętrznej.
scenariuszscript; scenarioReprezentacja wiedzy, która posługuje się określonymi ciągami zdarzeń do ustalania wyników interakcji miedzy znanymi jednostkami.
schemat bąbelkowybubble chartDiagram, w którym encje są opisane przez okręgi (bąble), a związki miedzy nimi są reprezentowane przez połączenia narysowane pomiędzy okręgami.
schemat blokowyblock diagramSchemat systemu przedstawiający jego główne części lub funkcje w postaci bloków połączonych liniami odzwierciedlającymi wzajemne zależności miedzy tymi blokami.
schemat (w sztucznej inteligencji)schema (in artificial intelligence)Formalizm służący do reprezentowania wiedzy o prostym pojęciu, jednostce lub klasie obiektów z punktu widzenia ich użytkowania.
schowekclipboardObszar pamięci przeznaczony do chwilowego przechowywania tekstu lub grafiki w celu ponownego wykorzystania w tym samym lub innym dokumencie.
sekwencja drzewatraversal sequenceTaki sposób uporządkowania węzłów drzewa, w którym każdy węzeł występuje dokładnie jeden raz i jest określony przez algorytm stosowalny do wszystkich możliwych drzew.
semaforsemaphoreStruktura danych służąca do sterowania, metodą kolejki, dostępem do zasobów, które są do dyspozycji więcej niż jednego zadania, ale tylko dla jednego zadania naraz.
separatorseparatorOgranicznik, który zapobiega interpretacji sąsiadujących ze sobą jednostek leksykalnych lub jednostek syntaktycznych jako jednej pozycji.
serwerserverJednostka funkcjonalna dostarczająca wspólne usługi stacjom roboczym lub innym jednostkom funkcjonalnym przez sieć danych.
sesjasessionWszystkie działania, które mają miejsce podczas ustanawiania, utrzymania i zwalniania połączenia w sieci komputerowej.
siećnetworkUkład jednostek i ich wzajemnych połączeń.
sieć komputerowacomputer networkSieć, której węzły składają się z komputerów i urządzeń komunikacji danych, a gałęzie są łączami danych.
sieć lokalnalocal area network; LANSieć komputerowa zlokalizowana na terenie użytkownika, o ograniczonym zasięgu geograficznym.
sieć neuronowaneural network; neural net; NNSieć prostych elementów przetwarzających połączonych ważonymi łączami z dostrajanymi wagami, w której każdy element wytwarza wartość przez zastosowanie nieliniowej funkcji do wartości wejściowych i transmituje ją do innych elementów lub prezentuje jako wartość wyjściową.
sieć partnerskapeer-to-peer networkSieć komputerowa, która zawiera tylko węzły równoważne ze względu na możliwość sterowania nimi lub ich działania.
sieć pierścieniowaring network; ringSieć, w której każdy węzeł jest węzłem pośrednim z dokładnie dwoma gałęziami z nim połączonymi.
sieć propagacji wstecznejback-propagation network; BPN; feedback-propagation networkSieć wielowarstwowa wykorzystująca propagację wsteczną do modyfikowania wag połączeń w trakcie uczenia się.
Przejdź do:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]