: wyszukaj
: login : hasło
Szkolenia online
Wyszukaj szkolenie Zarejestruj firmę
Jesteś w: strona główna / leksykon
Leksykon
Hasła od "x" do "z"
Przejdź do:  [1] [2] 
PolskiAngielskiDefinicja
zabezpieczenie plikówfile securityŚrodki, dzięki którym dostęp do plików komputerowych jest ograniczony jedynie do uprawnionych użytkowników.
zakleszczeniedeadlockSytuacja, w której zostaje wstrzymane przetwarzanie danych, ponieważ dwa, lub więcej, urządzenia lub procesy równoległe czekają na zwolnienie zajętych nawzajem przez siebie zasobów, lub z powodu innych wzajemnych zależności.
zakończenie anormalne (egzemplarza testu)abnormal (test case) terminationTermin używany do określenia rezultatu wykonania egzemplarza testu abstrakcyjnego, zakończonego przedwcześnie przez system testowania.
zakres dostępusecurity clearance; clearanceUdzielane danej osobie pozwolenie dostępu do danych lub informacji o zadanym lub niższym poziomie bezpieczeństwa.
zależny od komputeramachine-dependentDotyczy oprogramowania, które opiera się na unikalnych właściwościach określonego rodzaju komputera i dlatego może być wykonywane jedynie na komputerach tego rodzaju.
załadowaćuploadEksportować programy lub dane z dołączonego komputera lub z nośnika danych do innego komputera.
zapisywaćwriteDokonywać trwałego lub przejściowego rejestrowania danych na nośniku danych.
zapisywanie danych do plikufilingZapisywanie dokumentu na nośniku elektronicznym, optycznym lub w postaci kopii trwałej.
zasóbresourceSkładnik systemu spełniający żądaną rolę prezentacji, pamiętania, transmisji lub przetwarzania.
zawartość dokumentudocument bodyTreść dokumentu, w tym tekst i informacja o rozmieszczeniu, jednak bez profilu dokumentu.
zawieraniecontainmentPowiązanie strukturalne pomiędzy obiektami zarządzanymi w myśl, którego istnienie jednego zarządzanego obiektu zależy od istnienia innego, zawierającego go obiektu.
zawijanie (przy przetwarzaniu tekstu)wraparound (in text processing)Funkcja umożliwiająca automatyczne umieszczenie tekstu, który wprowadzono poza ostatnią pozycją wiersza, od początku następnego wiersza.
zestaw znaków alfanumerycznychalphanumeric character setZestaw znaków, który zawiera zarówno litery jak i cyfry, oraz może zawierać znaki specjalne.
zezwolenie dostępuaccess permissionWszystkie prawa dostępu podmiotu w odniesieniu do jakiegoś obiektu.
zgłosić (wyjątek)raise (an exception)Spowodować zasygnalizowanie wyjątku na podstawie wystąpienia określonego warunku.
ziarnistośćgranularityCecha bezpieczeństwa wynikająca z określenia względnych rozmiarów obiektu danych, na poziomie którego stosuje się ochronę np. ochrona dotycząca plików jest traktowana jako ziarnistość podstawowa, podczas gdy ochrona dotycząca pól jest traktowana jako ziarnistość dokładniejsza.
zmieniać rozmiaryresizeZmieniać współrzędne lub wymiary elementów na powierzchni obrazowania.
zmiennavariableCzwórka, ustalona przez deklarację lub deklarację domniemaną, która składa się z identyfikatora, zbioru atrybutów danych, jednego adresu lub większej liczby adresów oraz wartości danych, przy czym powiązania pomiędzy adresami i wartościami danych mogą się zmieniać.
znakcharacterSkładnik zestawu elementów używany do reprezentacji, organizacji lub sterowania danymi.
znak specjalnyspecial characterZnak graficzny, który nie jest ani literą, ani cyfrą, ani odstępem, i zwykle nie jest ideogramem.
Przejdź do:  [1] [2]